Kategória: Rendeletek (Page 1 of 2)

2021. évi rendeletek

1/2021.(II.05.) a köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés mértékének megállapításáról 

2/2021.(II.08.)az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

3/2021. (II.12.)a helyi adókról 

4/2021. (II.22.) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

5/2021. (III.18.) a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól

6/2021.(III.24.) a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól 

7/2021.(V.28.) a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

8/2021. (VI.30.)  az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

9/2021. (VI.30.)  a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról

10/2021.(VIII.17.)  a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

11/2021. (VIII.17.)  a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól

12/2021. (IX.21.) a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól

13/2021. (IX.21.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról 

14/2021. (X.11.) Álmosd község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

15/2021.(X.21.) a helyi közművelődési tevékenységről 

16/2021.(X.21.) a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

17/2021 (XI.24.)  a köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés mértékének megállapításáról

18/2021 (XI.25.)  az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

19/2021 (XI.25.)  a 2022. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásának szabályairól

20/2021 (XI.25.)  a hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

21/2021 (XI.25.) a közterület-használat szabályairól és díjáról

22/2021 (XI.25.) Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

23/2021 (XI.25.)  a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 

24/2021 (XII.22.) Álmosd község településképének védelemről

2020. évi rendeletek

1/2020. (II.07.) Illetményalap rendelet módosítás

2/2020. (II.12.) Költségvetési rendelet

3/2020. (II.12) Településképi rendelet módosítás

4/2020.(II.25) Fenntartói pótlék rendelet hatályon kívül helyezés

5/2020.(VII.07.) az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 32019. (III.13.) rendelet módosításáról

6/2020. (VII.07.) -a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

7/2020.(VII.07.) – a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 262017. (XI. 17.) önkormányzati rendet

8/2020. (VII.07.) a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

9/2020.(VIII.26.) Szoc.rendelet módosítás

10/2020.(VIII.26.) Településképi rendelet módosítás

11/2020.(IX.11.) Költségvetési rendelet

12/2020.(IX.11) Helyi adó rendelet

13/2020.(X.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) rendelet módosításáról

14/2020.(X.30.) Szociális rendelet módosítása

15/2020.(X.30.) Tűzifarendelet

2019. évi rendeletek

1/2019 Tűzifa rendelet módosítás

2/2019 Talajterhelési díj rendelet módosítás

3/2019 Költségvetési rendelet kihírdetett

4/2019 Közterület-használat rendelet kihírdetett

5/2019 Talajterhelési díj rendelet módosítása

6/2019 Költségvetési rendelet módosítása

7/2019 Zárszámadás rendelet 

8/2019 Szociális rendelet módosítása

9/2019 Köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendelet tervezet 

10/2019 Álmosd Község Településképének védelméről

11/2019 Térítési díj rendelet módosítása

12/2019 SZMSZ módosítás

13/2019 2019. I. évi költségvetés rendeletmódosítás

14/2019 Képviselők tiszteletdíja rendelet

15/2019 Tűzifarendelet 2019 

16/2019 Szociális rendelet módosítása

17/2019. (XI.29) Átmeneti gazdálkodás rendelet

18/2019.(XI.29) Szoc.rendelet módosítás

19/2019.(XI.29.) Térítési díj rendelet módosítás

20/2019. (XII.13) SZMSZ módosítás

21/2019.(XII.12) Szoc.rendelet módosítás

22/2019. (XII.12.) Fenntartói pótlék rendelet

 

2018. évi rendeletek

1/2018. (I.26.) A hulladékgazdálkodási közfeladat és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

2/2018. (I.26.) A közterület használat szabályairól és díjáról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

3/2018. (I.26.) A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet módosításának

4/2018. (II.16.) Igazgatási szünetről szóló rendelet

5/2018. (III.09.) A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet

6/2018. (III.29.) A gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet

7/2018. (III.29.) A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

8/2018. (III.29.) Az Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályairól szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

9/2018. (III.29.) A Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

10/2018. (III.29.) A talajterhelési díjról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

11/2018. (III.29.) A helyi közművelődési tevékenységről szóló rendelet

12/2018. (IV.20.) A helyi közművelődési tevékenységről szóló 11/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása

13/2018. (V.29.) A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

14/2018. (V.29.) A 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet

15/2018. (V.29.) Az államháztartáson  kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

16/2018. (V.29.) A követelések elengedésének eseteiről szóló rendelet

17/2018. (V.29.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló  rendelet

18/2018. (V.29.) Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályairól szóló rendelet módosításáról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

19/2018. (V.29.) A Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

20/2018. (V.29.) A közterület használat szabályairól szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

21/2018. (VII.27.) A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

22/2018. (VII.27.) A  Vagyonrendeletről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet megtárgyalása

23/2018. (IX.14.) Álmosd Község Önkormányzata 2018. évi  költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

24/2018.  (IX.14.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosításról szóló rendelet

25/2018. (IX.14.) Hulladékrendelet módosítás

26/2018 Ösztöndíjpályázat rendelet

27/2018 Díszpolgári cím alapítása rendelet

28/2018 Temetkezés rendje rendelet

29/2018 Tanulmányi ösztöndíj rendelet

30/2018 Köztisztviselői illetményalap rendelet

31/2018 Tűzifarendelet

32/2018 Térítési díj rendelet módosítás

33/2018 Költségvetési rendelet módosítás

34/2018 Átmeneti gazdálkodási rendelet

35/2018 Szoc. rendelet módosítás

2017. évi rendeletek

 1/2017. (I.05.) önkormányzati rendelet a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról

 2/2017. (I.31.) Álmosd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (III.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 3/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet 2017. évi költségvetésről

 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

 5/2017. (III.13. ) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról szóló 9/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 6/2017. (III.13.) önkormányzati rendelete Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 10/2016. (VIII.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

7/2017. (IV.13.) önkormányzati rendelete a házasságkötés egyes szabályairól és díjairól

8/2017. (IV.13.) önkormányzati rendelete Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 8/2018. (III.29.) és a 18/2018. (V.29.) önkormányzati rendelettel)

9/2017. (IV.13.) önkormányzati rendelete  a településfejlesztési, településrendezési és a településképi dokumentumok partnerségi egyeztetésének szabályairól

10/2017. (IV.13.) önkormányzati rendelete a Közterület-használat Szabályairól és díjáról szóló 13/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2017. (IV.13.)  önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

12/2017. (IV.13.) rendelete Az avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

13/2017. (IV.14.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2014. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2017. (IV.28.) a község igazgatási területére vonatkozó Szabályozási terveinek elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 9/2009. (IX.24.) önkormányzati rendelet módósításáról

15/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról szóló 1/2017. (I.5.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

17/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (III.16.) önkormányzati rendeletének II. módosításáról

18/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete a  2016. évi zárszámadásról

19/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 11/2017. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

20/2017. (VII.14.) önkormányzati rendelete a települési mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról

21/2017. (VII.14.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 10/2016. (VIII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete a köztisztviselői illetményalap megállapításáról

23/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

24/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvántartásáról

25/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

26/2017. (XI.17.)önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól

27/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.13.) rendelet módosításáról

28/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásának szabályairól

29/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

30/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelete ÁLMOSD KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL

2010.évi rendeletek

1/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

2/ 2010. A temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 25/2005. (XI. 30.) számú rendeletének módosításáról

3/ 2010. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2007. (I. 25.) számú rendeletének módosításáról

4/ 2010. A szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról

5/ 2010. Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

7/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

8/ 2010. A pénzbeli – és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/ 2010. A pénzbeli – és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/ 2010 A pénzbeli – és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

12/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

13/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

14/ 2010. A települési képviselők tiszteletdíjáról

15/ 2010. A díszpolgári cím adományozásáról

16/ 2010. A 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

17/ 2010. A 14/2006. (VIII. 29.) számú az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosításáról

 

 

2011.évi rendeletek

1/ 2011. Költségvetési rendelet

2/ 2011. A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009.(III.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

3/ 2011. A mezei őrszolgálat működtetéséről

4/ 2011. A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009.(III.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról 5/2011 Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(IV.19.) számú rendelete

5/2011 Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(IV.19.) számú rendelete

7/2011. (IV.27.) 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III. 09.) önkormányzati rendeletének módosításáról

8/2011. (VIII.16.) 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III. 09.) önkormányzati rendeletének módosításáról

9/2011.(IX.14.) A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009.(III.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

10/2011.(IX.14.) számú rendelete A közterület használat szabályairól és díjáról

11/2011.(XI.25.) A település folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelelző helyi közszolgáltatásáról

2012.évi rendeletek

1-2012. A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

2/2012. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról

3/2012. (III.10.) önkormányzati rendelete Álmosd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

4/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelet, Álmosd Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III. 09.) önkormányzati rendeletének módosításáról

5/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelete a Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

6/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelete, az önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

7/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelete, Álmosd Község Önkormányzata Képviselő – Testületének a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 10/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelete, Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei szervezetei és működési szabályzatáról szóló 13/2010.(X.27) számú önkormányzati rendelt módosításáról

8/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelete,(egységes szerkezetben), Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

9/2012(VII.10.) önkormányzati rendelete, Álmosd Község Önkormányzatnak a települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása 2012. évi közszolgáltatási díjról

10/2012. (XI.09.) számú rendelete, Az érvényes élelmezési nyersanyagnormákról és térítési díjakról

 

Álmosd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2012. (I.19.) számú rendelete

A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009.(III.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 45. §-a alapján kapott felhatalmazás szerint a következőket rendeli el:

1.§.

Álmosd Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III.27.) önkormányzati rendeletének

      (1) 4. § (2) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:
            g) szociális célú tűzifa támogatás.

      (2) (5) bekezdés a) pontjában szereplő szociális bizottság hatásköre „szociális célú tűzifa támogatás” megállapításával      
            egészül ki.

2.§.

Álmosd Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III.27.) önkormányzati rendelete az alábbi 31/A. §-sal egészül ki:

Szociális célú tűzifa támogatás
31/A. §.

     (1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában    
          kérelemre támogatás nyújtható.
    (2) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, akinek
          a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb    
          összegének 150%-át, egy személyes háztartás esetén 200%-át, és
          b) a lakása fával is fűthető.
    (3) A szociális célú tűzifa támogatásra igényt háztartásonként egy alkalommal lehet támasztani.
    (4) A megállapított támogatás mennyisége háztartásonként egységesen 5q (mázsa).

3.§.

    (1) E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyek elbírálása során is  
          alkalmazni kell.

Álmosd, 2011.01.19.

              Köteles István                                                                                                                           Benő János
               polgármester                                                                                                                       megbízott jegyző

« Older posts
Skip to content