Kategória: Rendeletek

2019. évi rendeletek

1/2019 Tűzifa rendelet módosítás

2/2019 Talajterhelési díj rendelet módosítás

3/2019 Költségvetési rendelet kihírdetett

4/2019 Közterület-használat rendelet kihírdetett

5/2019 Talajterhelési díj rendelet módosítása

6/2019 Költségvetési rendelet módosítása

7/2019 Zárszámadás rendelet 

8/2019 Szociális rendelet módosítása

9/2019 Köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló rendelet tervezet 

10/2019 Álmosd Község Településképének védelméről

11/2019 Térítési díj rendelet módosítása

12/2019 SZMSZ módosítás

13/2019 2019. I. évi költségvetés rendeletmódosítás

14/2019 Képviselők tiszteletdíja rendelet

15/2019 Tűzifarendelet 2019 

16/2019 Szociális rendelet módosítása

 

2018. évi rendeletek

1/2018 Hulladékrendelet módosítás

2/2018 Közterület használat

3/2018 Tűzifa rendelet

4/2018 Igazgatási szünet rendelet

5/2018 Költségvetési rendelet

6/2018 Térítési díj rendelet

7/2018 Szoc. rendelet módosítás

8/2018 SZMSZ módosítás

9/2018 HÉSZ Módosító rendelet

10/2018 Talajterhelési díj rendelet módosítás

11/2018 Közművelődési rendelet

12/2018 Közművelődési rendelet módosítás

13/2018 2017. évi költségvetési rendelet módosítás

14/2018 Zárszámadási rendelet

15/2018 Államháztartási rendelet

16/2018 Kintlevőség elengedése rendelet

17/2018 Térítési díj rendelet

18/2018 SZMSZ módosítás

19/2018 Álmosd helyi építési rendelet módosítás

20/2018 Közterület használat rendelet

21/2018 Szoc. rendeletmódosítás

22/2018 Vagyonrendelet módosítás

23/2018 Költségvetési rendelet módosítás

24/2018 Kommunális adó rendelet

25/2018 Hulladékrendelet módosítás

26/2018 Ösztöndíjpályázat rendelet

27/2018 Díszpolgári cím alapítása rendelet

28/2018 Temetkezés rendje rendelet

29/2018 Tanulmányi ösztöndíj rendelet

30/2018 Köztisztviselői illetményalap rendelet

31/2018 Tűzifarendelet

32/2018 Térítési díj rendelet módosítás

33/2018 Költségvetési rendelet módosítás

34/2018 Átmeneti gazdálkodási rendelet

35/2018 Szoc. rendelet módosítás

2017. évi rendeletek

 1.2017.01.05. szociális célú tüzelőanyag biztosításáról

 2.2017.01.31. 2016. évi költségvetésről szóló 3…

 3.2017. 03.13. 2017. évi költségvetési rendelet…

 4.2017.03.13. helyi népszavazásról szóló rendel…

 5.2017.03.13. egészségügyi alapellátásról szóló…

 6.2017.03.13. a szociális igazgatásról és a szo…

7.2017.-04.13.-Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.(IV.13.) önkormányzati rendelete a házasságkötés egyes szabályairól és díjairól

8.2017.04.13.-Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(IV.13.) önkormányzati rendelete Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

9.2017.04.13.Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(IV.13.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési, településrendezési és a településképi dokumentumok partnerségi egyeztetésének szabályairól

10.2017.04.13.Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(IV.13.) önkormányzati rendelete a Közterület-használat Szabályairól és díjáról szóló 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

11.2017.04.13.-Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(IV.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

12.2017.04.13.-Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(IV.13.) rendelete Az avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

13.2017.04.14. köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 6.2014 III.24. önkormányzati rendelet módosításáról

14.04.28. helyi építési szabályzatról szóló rendelet

15.04.28. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó

16.04.28. a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról szóló 1.2017.I.5. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

17.2017.05.30. 2016. évi II. módosításás

18.2017. 05.30. 2016. évi ZÁRSZÁMADÁSI rendelet

19.2017.(V.30)a hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 112017.(IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

20.2017.(VII.14) mezőőri rendelet

21.2017.(VII.14) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 102016. (VIII.12.)

2016. évi rendeletek

2016. I

2016. II

2016. III

2016. IV

2016. V

2016. VI

2016. VII

2016. VIII

2016. IX

2016. X

2016. XI

2016. XII

2016. XIII

2016. XIV

2016. XV

2010.évi rendeletek

1/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

2/ 2010. A temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 25/2005. (XI. 30.) számú rendeletének módosításáról

3/ 2010. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2007. (I. 25.) számú rendeletének módosításáról

4/ 2010. A szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról

5/ 2010. Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

7/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

8/ 2010. A pénzbeli – és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/ 2010. A pénzbeli – és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/ 2010 A pénzbeli – és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

12/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

13/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

14/ 2010. A települési képviselők tiszteletdíjáról

15/ 2010. A díszpolgári cím adományozásáról

16/ 2010. A 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

17/ 2010. A 14/2006. (VIII. 29.) számú az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosításáról

 

 

2011.évi rendeletek

1/ 2011. Költségvetési rendelet

2/ 2011. A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009.(III.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

3/ 2011. A mezei őrszolgálat működtetéséről

4/ 2011. A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009.(III.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról 5/2011 Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(IV.19.) számú rendelete

5/2011 Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011.(IV.19.) számú rendelete

7/2011. (IV.27.) 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III. 09.) önkormányzati rendeletének módosításáról

8/2011. (VIII.16.) 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III. 09.) önkormányzati rendeletének módosításáról

9/2011.(IX.14.) A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009.(III.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

10/2011.(IX.14.) számú rendelete A közterület használat szabályairól és díjáról

11/2011.(XI.25.) A település folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelelző helyi közszolgáltatásáról

2012.évi rendeletek

1-2012. A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

2/2012. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi átmeneti gazdálkodásáról

3/2012. (III.10.) önkormányzati rendelete Álmosd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

4/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelet, Álmosd Község Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III. 09.) önkormányzati rendeletének módosításáról

5/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelete a Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

6/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelete, az önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről

7/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelete, Álmosd Község Önkormányzata Képviselő – Testületének a közterület használat szabályairól és díjáról szóló 10/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2012.(VI.21.) önkormányzati rendelete, Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei szervezetei és működési szabályzatáról szóló 13/2010.(X.27) számú önkormányzati rendelt módosításáról

8/2012. (VI. 21.) önkormányzati rendelete,(egységes szerkezetben), Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

9/2012(VII.10.) önkormányzati rendelete, Álmosd Község Önkormányzatnak a települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítása 2012. évi közszolgáltatási díjról

10/2012. (XI.09.) számú rendelete, Az érvényes élelmezési nyersanyagnormákról és térítési díjakról

 

Álmosd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2012. (I.19.) számú rendelete

A pénzbeli- és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009.(III.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 45. §-a alapján kapott felhatalmazás szerint a következőket rendeli el:

1.§.

Álmosd Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III.27.) önkormányzati rendeletének

      (1) 4. § (2) bekezdése az alábbi g) ponttal egészül ki:
            g) szociális célú tűzifa támogatás.

      (2) (5) bekezdés a) pontjában szereplő szociális bizottság hatásköre „szociális célú tűzifa támogatás” megállapításával      
            egészül ki.

2.§.

Álmosd Község Önkormányzatának a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III.27.) önkormányzati rendelete az alábbi 31/A. §-sal egészül ki:

Szociális célú tűzifa támogatás
31/A. §.

     (1) A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában    
          kérelemre támogatás nyújtható.
    (2) Az a személy részesíthető szociális célú tűzifa támogatásban, akinek
          a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb    
          összegének 150%-át, egy személyes háztartás esetén 200%-át, és
          b) a lakása fával is fűthető.
    (3) A szociális célú tűzifa támogatásra igényt háztartásonként egy alkalommal lehet támasztani.
    (4) A megállapított támogatás mennyisége háztartásonként egységesen 5q (mázsa).

3.§.

    (1) E rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyek elbírálása során is  
          alkalmazni kell.

Álmosd, 2011.01.19.

              Köteles István                                                                                                                           Benő János
               polgármester                                                                                                                       megbízott jegyző

2013.évi rendeletek

1/2013. (II.14.) számú rendelete az Álmosd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (03.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2/2013. (II.14.) számú rendelete a pénzbeli – és természetben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 2/2009.(III.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

3/2013. (III. 11) önkormányzati rendelet az Álmosd Község 2013. évi költségvetéséről

4/2013. (III.11.) számú rendelete az Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005.(V.19.) számú az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelete

5/2013. (V.07.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

6/2013. (V.07.) számú rendelete a 15/2005. (VII.12.) számú Önkormányzati rendelet egyes pontjainak hatályon kívül helyezéséről

7/2013. (V.07.) számú rendelete az Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

8/2013. (V.15.) számú rendelete az Álmosd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (03.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

9/2013. (V.15.) számú rendelete a Községi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet az Álmosd Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (03.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

11/2013(XI.04.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

12/2013(XI.04.) SZÁMÚ RENDELETE

13/2013(XI.04) számú rendelete a közterület használat szabályairól és díjáról

14/2013. (XII.05) önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

15/2013(XII.05.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

16/2013. (XII.05) számú rendelete az iparűzési adóról

17 /2013. (XII.05) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

  18/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

2014.évi rendeletek

1/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Álmosd Község 2014. évi költségvetésér

2/2014(II.13) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

3/2014 (II.13) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

4/2014(II.13) számú rendelete Vagyonrendelet

5/2014(II.25) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

6/2014 (III.24.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

7/2014. (04.28.) önkormányzati rendelet az Álmosd Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (03.11.) önkormányzati rendeleté

8/2014. /V. 28./ számú rendelet tervezete a Községi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

9/2014. (V.28.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

10/2014. (VII.02.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

11/2014 (VIII.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

12/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel Álmosd Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

13/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsájtott részvény megvásárlásáról

14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon vagyonértékelésének lefolytatása tárgyában

 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat törzsvagyonát képező ivóvíz- és szennyvíz-közművek működtetése tárgyában történő bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről

 16.2014.(XI.26) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

17.2014(XI.26) Kézpénz rendelet

18.2014.(XII.10) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

 

 

2015.évi rendeletek

1/2015(II.20) Álmosd Község 2015. évi költségvetéséről

2/2015(II.20) Szervezeti és Működési Szabályzatról

3/2015(II.20) államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

4/2015(II.20) a községi önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályozásáról

5/2015(II.20) a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

6/2015(II.20) a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

7/2015(II.20) a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

8/2015(II.20) A 12/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel Álmosd Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

9/2015(II.20) pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

10/2015(V.28) Álmosd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (02.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

11/2015(V.28) Álmosd Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

12/2015(V.28.) az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól

13/2015(V.28) Szervezeti és Működési Szabályzata

14/2015(V.28) Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

16/2015(V.28) Álmosd Község Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

17.2015 (X.22) Álmosd Község Önkormányzatának, Képviselő-testületének 162013. (XII.05) rendeletet 3. §-ának hatályon kívül helyezése

18.2015 (X.22) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról