Kategória: Rendeletek (Page 2 of 2)

2013.évi rendeletek

1/2013. (II.14.) számú rendelete az Álmosd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (03.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2/2013. (II.14.) számú rendelete a pénzbeli – és természetben nyújtott szociális ellátások szabályairól szóló 2/2009.(III.27.) Önkormányzati rendelet módosításáról

3/2013. (III. 11) önkormányzati rendelet az Álmosd Község 2013. évi költségvetéséről

4/2013. (III.11.) számú rendelete az Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005.(V.19.) számú az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelete

5/2013. (V.07.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

6/2013. (V.07.) számú rendelete a 15/2005. (VII.12.) számú Önkormányzati rendelet egyes pontjainak hatályon kívül helyezéséről

7/2013. (V.07.) számú rendelete az Önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

8/2013. (V.15.) számú rendelete az Álmosd Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (03.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

9/2013. (V.15.) számú rendelete a Községi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet az Álmosd Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (03.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról

11/2013(XI.04.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

12/2013(XI.04.) SZÁMÚ RENDELETE

13/2013(XI.04) számú rendelete a közterület használat szabályairól és díjáról

14/2013. (XII.05) önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

15/2013(XII.05.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

16/2013. (XII.05) számú rendelete az iparűzési adóról

17 /2013. (XII.05) számú rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

  18/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

2014.évi rendeletek

1/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Álmosd Község 2014. évi költségvetésér

2/2014(II.13) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

3/2014 (II.13) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

4/2014(II.13) számú rendelete Vagyonrendelet

5/2014(II.25) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

6/2014 (III.24.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

7/2014. (04.28.) önkormányzati rendelet az Álmosd Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (03.11.) önkormányzati rendeleté

8/2014. /V. 28./ számú rendelet tervezete a Községi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

9/2014. (V.28.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

10/2014. (VII.02.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

11/2014 (VIII.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

12/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel Álmosd Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

13/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsájtott részvény megvásárlásáról

14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon vagyonértékelésének lefolytatása tárgyában

 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat törzsvagyonát képező ivóvíz- és szennyvíz-közművek működtetése tárgyában történő bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről

 16.2014.(XI.26) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

17.2014(XI.26) Kézpénz rendelet

18.2014.(XII.10) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

 

 

2015.évi rendeletek

1/2015(II.20) Álmosd Község 2015. évi költségvetéséről

2/2015(II.20) Szervezeti és Működési Szabályzatról

3/2015(II.20) államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

4/2015(II.20) a községi önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályozásáról

5/2015(II.20) a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

6/2015(II.20) a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

7/2015(II.20) a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

8/2015(II.20) A 12/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel Álmosd Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

9/2015(II.20) pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

10/2015(V.28) Álmosd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (02.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

11/2015(V.28) Álmosd Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

12/2015(V.28.) az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól

13/2015(V.28) Szervezeti és Működési Szabályzata

14/2015(V.28) Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

16/2015(V.28) Álmosd Község Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

17.2015 (X.22) Álmosd Község Önkormányzatának, Képviselő-testületének 162013. (XII.05) rendeletet 3. §-ának hatályon kívül helyezése

18.2015 (X.22) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

 

 

 

Newer posts »
Megszakítás