1/2015(II.20) Álmosd Község 2015. évi költségvetéséről

2/2015(II.20) Szervezeti és Működési Szabályzatról

3/2015(II.20) államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

4/2015(II.20) a községi önkormányzati jelképek alkotásáról és használatának szabályozásáról

5/2015(II.20) a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

6/2015(II.20) a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

7/2015(II.20) a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezés megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól

8/2015(II.20) A 12/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel Álmosd Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

9/2015(II.20) pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

10/2015(V.28) Álmosd Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (02.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

11/2015(V.28) Álmosd Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

12/2015(V.28.) az avar és a kerti hulladékok nyílttéri égetésének szabályairól

13/2015(V.28) Szervezeti és Működési Szabályzata

14/2015(V.28) Álmosd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

16/2015(V.28) Álmosd Község Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

17.2015 (X.22) Álmosd Község Önkormányzatának, Képviselő-testületének 162013. (XII.05) rendeletet 3. §-ának hatályon kívül helyezése

18.2015 (X.22) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról