Ügyrendi Bizottság tagjai
(létszáma: 5 fő)

Bardovics Sándor képviselő (elnök)

Adorján Csabáné képviselő

Ari Sándor képviselő

Bacsa László Zsolt képviselő

 Tóthfalusi Barnabás képviselő