Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás

Települési Szilárdhulladék-lerakóinak Rekultivációja

 

Rekultivációs feladatokkal érintett települések:

• LOT1: Debrecen

• LOT2: Hajdúbagos, Hajdúszovát, Hosszúpályi, Kaba, Konyár, Létavértes, Monostorpályi, Nagyhegyes, Sáránd

• LOT3: Álmosd, Bagamér, Fülöp, Hajdúsámson, Kokad, Nyírábrány, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva,

Vámospércs-Újléta

• Támogatási összeg (bruttó): 3.678.830.064,- HUF

• A projekt a Magyar Állam és az Európai Unió társfinanszírozásában 100%-os

támogatással valósul meg (KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0006 )

 

Kivitelező Konzorcium:                                                                                                           Mérnöki Konzorcium:

 

 

 

További résztvevők a projektben:

• Közreműködő Szervezet:                            NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
• Projektmenedzsment (PIU):                       Bio-Genezis Kft.
• Tájékoztatás/nyilvánosság (PR):               Koncept 2000 Bt.
• Jogi tanácsadó:                                            Dr. Dula Ügyvédi Iroda
• Közbeszerző:                                                Euroégisz Kft.
• Pénzügyi tanácsadó:                                   BS Investment Zrt.

• Könyvvizsgáló:                                             DV-Audit Kft.

Projektgazda:

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás
4024 Debrecen, Piac u. 20.
Tel.: 52/533-733, Fax: 52/533-732
E-mail: dahut@drga.hu

Álmosd
(098/3 – 098/22 hrsz.)
Végleges lezárással készült rekultiváció

Hulladékkal szennyezett terület:         4.010 m2

Lerakott, a rekultivációs                     6.600 m3
munkafolyamat révén
megmozgatott hulladék
mennyisége:

Talajvíz-figyelő monitoring                  3 db
kutak létesítése:

Kivitelezési munkák LOT 3                 6,00%
részen belüli %-os aránya:

Kivitelezési munkák költsége            20 635 320 Ft
(nettó):

Hulladéklerakó rekultivációja – végleges lezárással:

• A területen található hulladék rendezett depóniába történő rendezése
• Hulladéktest-kialakítása
• Az előírt rétegrend kialakítása
• A lerakó végleges lezárása

Álmosd
(098/3 – 098/22 hrsz.)
Végleges lezárással készült rekultiváció