Kategória: Álláslehetőségek

Tudatosabb életért klubvezetői feladatok ellátása

HIRDETMÉNY TUDATOSABB ÉLETÉRT KLUBVEZETŐI munkakör-státusz betöltésére

2018. június 4. hétfő

Álmosd Község Önkormányzata lehetőséget kínál Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek c. felhívására benyújtott, EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számú projekt keretében, határozott időre, Tudatosabb életért klubvezetői munkakörbe, státuszba

 

Projekt célja:

1.      A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása

2.      A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése

3.      A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

4.      A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

5.      A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása

6.      A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása

7.      A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

8.      A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése

 

A programok tervezése során áttekintésre került az adott térség/járás valós szakember szükséglete a humán közszolgáltatások mindegyikét érintve. Projektünk során főként a bármely okból hátrányos – és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek és azok családjaiknak biztosítunk széles körű lehetőségeket a képességeik, és értékeik feltárására, hasznosításának módjára a kor kihívásainak megfelelő életszemlélet, életvezetés kialakítására, értékek átadására, és elfogadó, építő, megértő közösségbe tartozására. Mindezzel csökkentjük a hátrányaikat, és növeljük esélyeiket a társadalomba való beilleszkedésre, iskolába történő helytállásra és a boldog, értelmes, hasznos életre.

Alapvető célunk, hogy a járás lakossága számára innovatív szolgáltatásokat tegyünk hozzáférhetővé a hosszú távú, jól célzott, eredményorientált programjainkkal, összhangban a települések igényeivel. A területi hátrányok mérséklését eredményezi mindez, továbbá hozzájárul egy megfelelő jövőkép kialakulásához.

Célunk a hátrányos helyzetű gyermekek iskolán kívüli képesség és készségfejlesztése, a korai iskolaelhagyás csökkentése, fontos célunk az egészségtudatos életmód elterjesztése, az intézmények közötti együttműködések javítása, a dolgozók érzékenyítése, hiányzó szakember kapacitás pótlása. Prevenciós célunk továbbá a hátrányos helyzet nemzedékről nemzedékre történő örökítésének megakadályozása.  Korábbi tapasztalatainkra építve, a sikeres projektelemek bővítésével, új elemek beépítésével valósítjuk meg célkitűzéseinket.

 

2.      A munkakör célja:

Az Tudatosabb életért klubvezető munkakör/státusz célja az EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számon nyilvántartott projekt keretein belül a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése.

3.      A munkakörhöz kapcsolódó feladatok:

§  szoros együttműködés a projekt szakmai megvalósításában résztvevő személyekkel: szakmai vezetővel, mentorral, esetmenedzserekkel, klubvezetőkkel, egyéb szakmai megvalósításban résztvevő szakemberekkel;

§  közreműködés a projektben résztvevő célcsoportok toborzásában, a tervezett programelemek megvalósításában;

 

3.      Az Tudatosabb életért klubvezető munkájának részfeladatai:

A programban 8 településen havonta 1-szer kerül megrendezésre, melyekben témafeldolgozás szerint kerülnek szakemberek bevonásra. Célcsoport a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű aktív korú lakosság. Interaktív, segítő módszerekkel, gyakorlatokkal, tanácsadással, filmvetítéssel kerülnek a programok megvalósításra, ezzel is hozzájárulva a testi és lelki, mentális fejlődéséhez az alábbi témákban:

– Háztartási és gazdálkodási ismeretek

– Hivatalos ügyek intézése

– Életvezetési tanácsadás

– Vissza a munkába (pl. önéletrajzírás, motivációs levél, állásinterjú, …)

– Bűnmegelőzés-áldozattá válás,

– Helyes döntések-önismeret,

– Egészséges táplálkozás, káros szenvedélyek

– Higiénikus megjelenés és környezet

– Egészséges párkapcsolat

– Elsősegélynyújtás,

– Környezetbarát szemlélet a mindennapokban

– Önvédelem,

 

Előírt végzettség és tapasztalat:

Középfokú végzettség esetén.

Szociális vagy egészségügyi szakképesítés minimum 1 éves szakmai tapasztalat

Elfogadható szakképesítések:

Szociális asszisztens, szociális gondozó és ápoló, szociális szervező, ifjúságsegítő, pártfogó, gyermek és ifjúsági felügyelő, Szociális szakgondozó; Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző; pedagógia asszisztens, Gyógypedagógiai segítő munkatárs; pedagógiai és családsegítő munkatárs; mérlegképes könyvelő, számviteli ügyintéző, számviteli szakügyintéző, pénzügyi ügyintéző, pénzügyi számviteli ügyintéző, bármely középfokú végzettség, ahol gazdálkodást tanult, logisztikai ügyintéző, kereskedelmi marketing ügyintéző, irodai asszisztens, bolti előadó, kereskedő boltvezető, érettségire épülő szakképesítések (A FELSOROLÁS VAGYLAGOS) 1 éves saját szakmájában szerzett tapasztalat, mely kiderül az önéletrajzból

Felsőfokú végzettség esetén:

Bármely szakos bölcsészettudományi- társadalomtudományi, gazdaságtudományi végzettség, bármely szakos felsőfokú szociális és egészségügyi végzettség. Bármely szakos pedagógus, tanító, tanár.

Folyamatban lévő tanulmányokat is elfogadunk

 Elvárt képességek:

§  precizitás, etikus magatartás, szakmai igényesség, megbízhatóság;

§  logikus gondolkodásmód, gyors problémafelismerő- és megoldó készség;

§  önálló munkavégzés, rendszerben való gondolkodás képessége;

§  stressz-tűrő képesség, hatékony időgazdálkodás, felelősségtudat;

§  teherbírás, különböző munkafolyamatok egyidejű kezelésének képessége;

§  jó szervező-, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (írásban és szóban egyaránt);

§  nagyfokú empátia, segítőkészség, tolerancia

§  határozott fellépés

§  jó motiváló képesség

§  kreativitás

§  csapatorientált beállítottság

§  MS Office felhasználó szintű ismerete

 

 Előny:

§  európai uniós forrásból megvalósított projektben szerzett tapasztalat;

§  munkatársak koordinálásában szerzett tapasztalat;

§  helyi lakos

 

 Jogviszony:

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezése szerint, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

VAGY

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Rendelkezése szerint megbízási szerződés alapján

 

Foglalkoztatás időtartalma: Határozott idejű, a belépéstől számított várhatóan 20 hónap időtartamban.

Foglalkoztatás jellege: Minimum heti 4 óra részmunkaidős/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

 

Munkavégzés helye: Konzorciumi tagok illetékességi területei

Nyíradony, Álmosd, Bagamér, Nyírmártonfalva, Nyírábrány, Nyíracsád, Fülöp

Jelentkezés: elektronikus úton, a hivatal@almosd.hu címen, az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „EFOP-1.5.3-16-2017-00077 TUDATOSABB ÉLETÉRT KLUB”

 

Jelentkezéshez csatolandó:

§  fényképes, részletes önéletrajz;

§  végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai;

 

Jelentkezési határidő: 2018. június 26.

Mentori feladatok ellátása

HIRDETMÉNY mentori feladatok ellátására

2018. március 9. péntek

Álmosd Község Önkormányzata lehetőséget kínál Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek c. felhívására benyújtott, EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számú projekt keretében, határozott időre, mentori feladatok ellátására

 

Projekt célja:

1.A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása

2.A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése

3.A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

4.A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

5.A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása

6.A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása

7.A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

8.A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése

 

A programok tervezése során áttekintésre került az adott térség/járás valós szakember szükséglete a humán közszolgáltatások mindegyikét érintve. Projektünk során főként a bármely okból hátrányos – és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek és azok családjaiknak biztosítunk széles körű lehetőségeket a képességeik, és értékeik feltárására, hasznosításának módjára a kor kihívásainak megfelelő életszemlélet, életvezetés kialakítására, értékek átadására, és elfogadó, építő, megértő közösségbe tartozására. Mindezzel csökkentjük a hátrányaikat, és növeljük esélyeiket a társadalomba való beilleszkedésre, iskolába történő helytállásra és a boldog, értelmes, hasznos életre.

Alapvető célunk, hogy a járás lakossága számára innovatív szolgáltatásokat tegyünk hozzáférhetővé a hosszú távú, jól célzott, eredményorientált programjainkkal, összhangban a települések igényeivel. A területi hátrányok mérséklését eredményezi mindez, továbbá hozzájárul egy megfelelő jövőkép kialakulásához.

Célunk a hátrányos helyzetű gyermekek iskolán kívüli képesség és készségfejlesztése, a korai iskolaelhagyás csökkentése, fontos célunk az egészségtudatos életmód elterjesztése, az intézmények közötti együttműködések javítása, a dolgozók érzékenyítése, hiányzó szakember kapacitás pótlása. Prevenciós célunk továbbá a hátrányos helyzet nemzedékről nemzedékre történő örökítésének megakadályozása.  Korábbi tapasztalatainkra építve, a sikeres projektelemek bővítésével, új elemek beépítésével valósítjuk meg célkitűzéseinket.

1.      A státusz-munkakör célja:

A mentor célja az EFOP-1.5.3.-16-2017-00077 azonosító számon nyilvántartott projekt keretein belül a hátrányos helyzetű aktív korú lakosság aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének elősegítése: a hátrányos helyzetből adódó sajátosságok kezelése, a munkakörnyezetbe való beilleszkedés érdekében. A munkavállalóvá vált hátrányos helyzetű személyek mentorálása (munkában és azon kívül).

A mentori feladatok ellátásához nem kizárólag a munkaköri feladatok széleskörű és gyakorlati ismerete szükséges, hanem megfelelő kommunikációs és konfliktuskezelő készség is.

A mentor feladatai lesznek többek között: a szervezetbe való beilleszkedés segítése, a szükséges ismeretek átadása és a karriertámogatás.  Egy adott szervezetbe való beilleszkedés segítésénél az első feladat lesz a munkavállaló fogadására való felkészülés, emellett a szervezeti kultúra megismertetése (pl. értékek tisztázása, szervezeti szokások, példamutatás, stb.) és a munkatársi kapcsolatokkal (pl. munkahelyi kapcsolatok kialakításának segítése, védelem a támadásoktól, stb.) kapcsolatban is. Az ismeretek átadásának segítéséhez nemcsak a munkaköri feladatok szakszerű ellátásához szükséges információk átadása fog tartozni, hanem a visszajelzések az új belépő teljesítményével és magatartásával kapcsolatban is. A karrier támogatása magába foglalja a tájékoztatást a karrierlehetőségekről, az egyéni célok és képességek megismerését és a kapcsolati tőke mozgósítását is. A mentor szabályos időközönként – meghatározott szakmai szempontok alapján – jelentést készíthet a mentorált szakmai munkájáról, hozzáállásáról az adott munkaadónak és az érintett Konzorciumi Partner vezetőjének, illetve a projekt szakmai vezetőjének.

2.      A státuszhoz-munkakörhöz kapcsolódó feladatok:

§  szoros együttműködés a projekt szakmai megvalósításában résztvevő személyekkel: szakmai vezetővel, közösségszervezővel, családsegítő munkatársaival, egyéb szakmai megvalósításban résztvevő szakemberekkel;

§  közreműködés a projektben résztvevő célcsoportok toborzásában, a tervezett programok megvalósításában;

§  a képzéseken résztvevő, és humán közszolgáltatásban foglalkoztatott hátrányos helyzetű személyek mentorálása: munkaszervezetbe való beilleszkedés segítése, szervezetei kultúra megismertetése, karriertámogatás;

§  közreműködés egyéni fejlesztési tervek készítésében, és az abban megfogalmazott célok megvalósításában (pl. elhelyezkedés, munkába való beilleszkedés, képzés stb.), egyéni fejlesztési tervek felülvizsgálatában.

§  Munkaszocializáció megszerzését segítő konstruktív és értékteremtő tevékenységek.

§  Csoportmunkában történő együttműködés kompetencia fejlesztése.

§  Munkára való képességet javító intézkedések a meglévő és a térségbe érkező, létrehozandó új munkáltatók munkaerő bázisának folyamatos minőségi biztosítása érdekében.

§  Az önálló életvitelre képessé tevő programok.

§  Az álláskereséshez felkészítő tanácsadás.

 

3.      A mentor munkájának-státuszának részfeladatai:

§  A pályázat keretein belül megvalósuló hátrányos helyzetű célcsoporttagokhoz kapcsolódó programelemek teljes körű lebonyolítása, vagy aktív részvétele a szolgáltatások megvalósításában.

§  Az egyéni igények szerint foglalkozásokra (klubok, képzések, foglalkoztatás) irányítja a résztvevőket.

§  Workshopok témavezetése és moderálása.

§  Aktív közreműködés a következő programok megvalósításában, résztvevők toborzásában: pályaorientációs foglalkozások, munkaerő piaci tanácsadás, Egészségnapok, Életminőség javító program, Diákszövetség kialakítása stb.

 

Előírt végzettség és tapasztalat:

Felsőfokú:

Szociális munkás, szociálpedagógus szociálpolitikus, védőnő, mentálhigiénés szakember, pedagógus, tanító, művelődésszervező, vagy pszichológus felsőfokú végzettség, vagy bármely bölcsészettudományi felsőfokú végzettség illetve társadalomtudományi felsőfokú végzettség

(folyamatban lévő tanulmányokat is elfogadunk)

Elvárt képességek:

§  precizitás, etikus magatartás, szakmai igényesség, megbízhatóság;

§  logikus gondolkodásmód, gyors problémafelismerő- és megoldó készség;

§  önálló munkavégzés, rendszerben való gondolkodás képessége;

§  stressz-tűrő képesség, hatékony időgazdálkodás, felelősségtudat;

§  teherbírás, különböző munkafolyamatok egyidejű kezelésének képessége;

§  jó szervező-, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (írásban és szóban egyaránt);

Feltételek:

§  magyar állampolgárság;

§  cselekvőképesség;

§  büntetlen előélet.

§  konzorcium területén végzett szakmai munka

Előny:

§  európai uniós forrásból megvalósított projektben szerzett tapasztalat;

§  koordinálásban szerzett tapasztalat;

§  helyismeret,

§  közösségekkel végzett munkában való tapasztalat

 

Jogviszony:

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. Rendelkezése szerint, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

VAGY

Polgári törvénykönyvről szólól 2013. évi V. törvény Rendelkezése szerint megbízási szerződés alapján

 

Foglalkoztatás időtartalma: Határozott idejű, a belépéstől számított várhatóan 24 hónap időtartamban.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra), vagy heti 20 óra részmunkaidős/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

Munkavégzés helye: Konzorciumi tagok illetékességi területei

Nyíradony, Álmosd, Bagamér, Nyírmártonfalva, Nyírábrány, Nyíracsád, Fülöp

Jelentkezés: elektronikus úton, a hivatal@almosd.hu címen, az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „EFOP-1.5.3-16-2017-00077 Mentor”

Jelentkezéshez csatolandó:

§  fényképes, részletes önéletrajz;

§  végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai;

 

Jelentkezési határidő: 2018. március 26. 

Közösségszervező feladatok ellátása

HIRDETMÉNY közösségszervező munkakör-státusz betöltésére

2018. március 9. péntek

Álmosd Község Önkormányzata lehetőséget kínál Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek c. felhívására benyújtott, EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számú projekt keretében, határozott időre, közösségszervező munkakörbe

 

Projekt célja:

1.      A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása

2.      A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése

3.      A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

4.      A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

5.      A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása

6.      A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása

7.      A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

8.      A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése

 

A programok tervezése során áttekintésre került az adott térség/járás valós szakember szükséglete a humán közszolgáltatások mindegyikét érintve. Projektünk során főként a bármely okból hátrányos – és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek és azok családjaiknak biztosítunk széles körű lehetőségeket a képességeik, és értékeik feltárására, hasznosításának módjára a kor kihívásainak megfelelő életszemlélet, életvezetés kialakítására, értékek átadására, és elfogadó, építő, megértő közösségbe tartozására. Mindezzel csökkentjük a hátrányaikat, és növeljük esélyeiket a társadalomba való beilleszkedésre, iskolába történő helytállásra és a boldog, értelmes, hasznos életre.

Alapvető célunk, hogy a járás lakossága számára innovatív szolgáltatásokat tegyünk hozzáférhetővé a hosszú távú, jól célzott, eredményorientált programjainkkal, összhangban a települések igényeivel. A területi hátrányok mérséklését eredményezi mindez, továbbá hozzájárul egy megfelelő jövőkép kialakulásához.

Célunk a hátrányos helyzetű gyermekek iskolán kívüli képesség és készségfejlesztése, a korai iskolaelhagyás csökkentése, fontos célunk az egészségtudatos életmód elterjesztése, az intézmények közötti együttműködések javítása, a dolgozók érzékenyítése, hiányzó szakember kapacitás pótlása. Prevenciós célunk továbbá a hátrányos helyzet nemzedékről nemzedékre történő örökítésének megakadályozása.  Korábbi tapasztalatainkra építve, a sikeres projektelemek bővítésével, új elemek beépítésével valósítjuk meg célkitűzéseinket.

 

2.      A munkakör célja:

A közösségszervező célja az EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számon nyilvántartott projekt helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése, amely magában foglalja: közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok megvalósítását; fiatalok közösségépítését; a közösség egészségfejlesztését. A tervezett közösségi programok szervezése, a toborzástól a sikerese lebonyolításig.

3.      A munkakörhöz kapcsolódó feladatok:

§  szoros együttműködés a projekt szakmai megvalósításában résztvevő személyekkel: szakmai vezetővel, mentorral, családsegítő munkatársaival, egyéb szakmai megvalósításban résztvevő szakemberekkel;

§  közreműködés a projektben résztvevő célcsoportok toborzásában, a tervezett programelemek megvalósításában;

§  közreműködés egyéni fejlesztési tervek készítése során a bevonandó személyek kiválasztásában, felkutatásában.

 

3.      A közösségszervező munkájának részfeladatai:

1)   Helyi közösségszervezői munka lebonyolítása:

a.   a projekt által tervezett tevékenységek megvalósításában való aktív részvétel

b.   az érintett célcsoporttagok megszólítása

c.   esetlegesen a célcsoportokkal helyzetfelmérő interjúk, kérdőívek felvétele (a település és közösség méretétől, létszámától függő méretben)

d.   helyi lakosok megismertetése a programmal és a szervezési folyamatokkal (a mentorral és a projekt szakmai vezetőjével egyeztetve hírek, publikációk írása és megjelentetése a helyi közösség tájékozódási helyein);

e.   a program által a helyieknek biztosított képzésekre, megbeszélésekre helyi emberek toborzásában való részvétel;

f.    helyi közösséget foglalkoztató helyi ügyek feltérképezése;

g.   a programok dokumentálásában való segítségnyújtás

h.   a helyi szervezési folyamatok dokumentálása a projekt által kért formában és rendszerességgel (havonta munkabeszámoló, eseményekről, találkozókról, akciókról stb. rövid összefoglalók, jelenléti ívek);

2)   Projektmegbeszéléseken való részvétel

3)   Folyamatos egyeztetés a szakmai vezetővel és a mentorokkal

4)   Beszámolási kötelezettség a projektmenedzsment szervezet, a szakmai vezető felé.

5)           Esetmegbeszéléseken, konzultációkon való aktív részvétel. 

 

Előírt végzettség és tapasztalat:

Érettségi bizonyítvány, 1 év rendezvényszervezés tapasztalat

 Elvárt képességek:

§  precizitás, etikus magatartás, szakmai igényesség, megbízhatóság;

§  logikus gondolkodásmód, gyors problémafelismerő- és megoldó készség;

§  önálló munkavégzés, rendszerben való gondolkodás képessége;

§  stressz-tűrő képesség, hatékony időgazdálkodás, felelősségtudat;

§  teherbírás, különböző munkafolyamatok egyidejű kezelésének képessége;

§  jó szervező-, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (írásban és szóban egyaránt);

§  nagyfokú empátia, segítőkészség, tolerancia

§  határozott fellépés

§  jó motiváló képesség

§  kreativitás

§  csapatorientált beállítottság

§  MS Office felhasználó szintű ismerete

 

 Előny:

§  európai uniós forrásból megvalósított projektben szerzett tapasztalat;

§  munkatársak koordinálásában szerzett tapasztalat;

§  helyi lakos

 

 Jogviszony:

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezése szerint, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

VAGY

Polgári törvénykönyvről szólól 2013. évi V. törvény Rendelkezése szerint megbízási szerződés alapján

 

Foglalkoztatás időtartalma: Határozott idejű, a belépéstől számított várhatóan 24 hónap időtartamban.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra), vagy heti 20 óra részmunkaidős/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

 

Munkavégzés helye: Konzorciumi tagok illetékességi területei

Nyíradony, Álmosd, Bagamér, Nyírmártonfalva, Nyírábrány, Nyíracsád, Fülöp

Jelentkezés: elektronikus úton, a hivatal@almosd.hu címen, az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „EFOP-1.5.3-16-2017-00077 közösségszervező”

 

Jelentkezéshez csatolandó:

§  fényképes, részletes önéletrajz;

§  végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai;

 

Jelentkezési határidő: 2018. március 26.

Közösségben egymásért klub feladatok ellátása

HIRDETMÉNY KÖZÖSSÉGBEN EGYMÁSÉRT KLUBVEZETŐI munkakör-státusz betöltésére

2018. július 5. kedd

Álmosd Község Önkormányzata lehetőséget kínál Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek c. felhívására benyújtott, EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számú projekt keretében, határozott időre, közösségben egymásért klubvezető munkakörbe, státuszba.

 

Projekt célja:

1.      A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása

2.      A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése

3.      A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

4.      A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

5.      A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása

6.      A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása

7.      A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

8.      A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése

 

A programok tervezése során áttekintésre került az adott térség/járás valós szakember szükséglete a humán közszolgáltatások mindegyikét érintve. Projektünk során főként a bármely okból hátrányos – és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek és azok családjaiknak biztosítunk széles körű lehetőségeket a képességeik, és értékeik feltárására, hasznosításának módjára a kor kihívásainak megfelelő életszemlélet, életvezetés kialakítására, értékek átadására, és elfogadó, építő, megértő közösségbe tartozására. Mindezzel csökkentjük a hátrányaikat, és növeljük esélyeiket a társadalomba való beilleszkedésre, iskolába történő helytállásra és a boldog, értelmes, hasznos életre.

Alapvető célunk, hogy a járás lakossága számára innovatív szolgáltatásokat tegyünk hozzáférhetővé a hosszú távú, jól célzott, eredményorientált programjainkkal, összhangban a települések igényeivel. A területi hátrányok mérséklését eredményezi mindez, továbbá hozzájárul egy megfelelő jövőkép kialakulásához.

Célunk a hátrányos helyzetű gyermekek iskolán kívüli képesség és készségfejlesztése, a korai iskolaelhagyás csökkentése, fontos célunk az egészségtudatos életmód elterjesztése, az intézmények közötti együttműködések javítása, a dolgozók érzékenyítése, hiányzó szakember kapacitás pótlása. Prevenciós célunk továbbá a hátrányos helyzet nemzedékről nemzedékre történő örökítésének megakadályozása.  Korábbi tapasztalatainkra építve, a sikeres projektelemek bővítésével, új elemek beépítésével valósítjuk meg célkitűzéseinket.

 

2.      A munkakör célja:

A közösségben egymásért klubvezető munkakör/státusz célja az EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számon nyilvántartott projekt keretein belül a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése.

3.      A munkakörhöz kapcsolódó feladatok:

§  szoros együttműködés a projekt szakmai megvalósításában résztvevő személyekkel: szakmai vezetővel, mentorral, esetmenedzserekkel, klubvezetőkkel, egyéb szakmai megvalósításban résztvevő szakemberekkel;

§  közreműködés a projektben résztvevő célcsoportok toborzásában, a tervezett programelemek megvalósításában;

 

3.      Az Közösségben egymásért klub klubvezető munkájának részfeladatai:

Klubfoglalkozások kialakítása az egyéni fejlesztési tervek eredményei alapján: Pl.: életvezetési tanácsadás, mentálhigiénés tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, jogi- és pénzügyi tanácsadás, konfliktuskezelés, … témakörökben.

A pontos szakmai tartalom, hogy egy-egy településen melyik területet kell jobban érinteni, az egyéni fejlesztések eredményei alapján lesznek megállapíthatóak, a tevékenység megkezdése előtt köteles a szakmai megvalósító a részletes programját kidolgozni a szakmai vezetővel közösen.

 

Előírt végzettség és tapasztalat:

 

Középfokú végzettség esetén.

Szociális vagy egészségügyi, pedagógiai szakképesítés minimum 1 éves szakmai tapasztalat

Elfogadható szakképesítések:

Szociális asszisztens, szociális gondozó és ápoló, szociális szervező, ifjúságsegítő, pártfogó, gyermek és ifjúsági felügyelő, Szociális szakgondozó; Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző; pedagógia asszisztens, Gyógypedagógiai segítő munkatárs; pedagógiai és családsegítő munkatárs, egészségügyi szervező (A FELSOROLÁS VAGYLAGOS)

1 éves saját szakmájában szerzett tapasztalat, mely kiderül az önéletrajzból

Felsőfokú végzettség esetén:

Bármely szakos bölcsészettudományi- társadalomtudományi, bármely szakos felsőfokú szociális és egészségügyi végzettség. Bármely szakos pedagógus, tanító, tanár.

Folyamatban lévő tanulmányokat is elfogadunk

 Elvárt képességek:

§  precizitás, etikus magatartás, szakmai igényesség, megbízhatóság;

§  logikus gondolkodásmód, gyors problémafelismerő- és megoldó készség;

§  önálló munkavégzés, rendszerben való gondolkodás képessége;

§  stressz-tűrő képesség, hatékony időgazdálkodás, felelősségtudat;

§  teherbírás, különböző munkafolyamatok egyidejű kezelésének képessége;

§  jó szervező-, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (írásban és szóban egyaránt);

§  nagyfokú empátia, segítőkészség, tolerancia

§  határozott fellépés

§  jó motiváló képesség

§  kreativitás

§  csapatorientált beállítottság

§  MS Office felhasználó szintű ismerete

 

 Előny:

§  európai uniós forrásból megvalósított projektben szerzett tapasztalat;

§  munkatársak koordinálásában szerzett tapasztalat;

§  helyi lakos

 

 Jogviszony:

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezése szerint, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

VAGY

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Rendelkezése szerint megbízási szerződés alapján

 

Foglalkoztatás időtartalma: Határozott idejű, a belépéstől számított várhatóan 10 hónap időtartamban.

Foglalkoztatás jellege: Minimum heti 4 óra részmunkaidős/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

 

Munkavégzés helye: Konzorciumi tagok illetékességi területei

Nyíradony, Álmosd, Bagamér, Nyírmártonfalva, Nyírábrány, Nyíracsád, Fülöp

Jelentkezés: elektronikus úton, a hivatal@almosd.hu címen, az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „EFOP-1.5.3-16-2017-00077 KÖZÖSSÉGBEN EGYMÁSÉRT KLUBVEZETŐ”

 

Jelentkezéshez csatolandó:

§  fényképes, részletes önéletrajz;

§  végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai;

 

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 21.

Ifjúsági klubvezetői feladatok ellátása

HIRDETMÉNY IFJÚSÁGI KLUBVEZETŐI munkakör-státusz betöltésére

2018. május 2. szerda

Álmosd Község Önkormányzata lehetőséget kínál Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek c. felhívására benyújtott, EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számú projekt keretében, határozott időre, Ifjúsági klubvezetői munkakörbe, státuszra

 

Projekt célja:

1.      A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása

2.      A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése

3.      A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

4.      A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

5.      A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása

6.      A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása

7.      A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

8.      A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése

 

A programok tervezése során áttekintésre került az adott térség/járás valós szakember szükséglete a humán közszolgáltatások mindegyikét érintve. Projektünk során főként a bármely okból hátrányos – és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek és azok családjaiknak biztosítunk széles körű lehetőségeket a képességeik, és értékeik feltárására, hasznosításának módjára a kor kihívásainak megfelelő életszemlélet, életvezetés kialakítására, értékek átadására, és elfogadó, építő, megértő közösségbe tartozására. Mindezzel csökkentjük a hátrányaikat, és növeljük esélyeiket a társadalomba való beilleszkedésre, iskolába történő helytállásra és a boldog, értelmes, hasznos életre.

Alapvető célunk, hogy a járás lakossága számára innovatív szolgáltatásokat tegyünk hozzáférhetővé a hosszú távú, jól célzott, eredményorientált programjainkkal, összhangban a települések igényeivel. A területi hátrányok mérséklését eredményezi mindez, továbbá hozzájárul egy megfelelő jövőkép kialakulásához.

Célunk a hátrányos helyzetű gyermekek iskolán kívüli képesség és készségfejlesztése, a korai iskolaelhagyás csökkentése, fontos célunk az egészségtudatos életmód elterjesztése, az intézmények közötti együttműködések javítása, a dolgozók érzékenyítése, hiányzó szakember kapacitás pótlása. Prevenciós célunk továbbá a hátrányos helyzet nemzedékről nemzedékre történő örökítésének megakadályozása.  Korábbi tapasztalatainkra építve, a sikeres projektelemek bővítésével, új elemek beépítésével valósítjuk meg célkitűzéseinket.

 

2.      A munkakör célja:

Az Ifjúsági klubvezetői munkakör/státusz célja az EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számon nyilvántartott projekt keretein belül . A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:

1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:

– Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok

 

A munkakörhöz kapcsolódó feladatok:

§  szoros együttműködés a projekt szakmai megvalósításában résztvevő személyekkel: szakmai vezetővel, mentorral, esetmenedzserekkel, klubvezetőkkel, egyéb szakmai megvalósításban résztvevő szakemberekkel;

§  közreműködés a projektben résztvevő célcsoportok toborzásában, a tervezett programelemek megvalósításában;

 

3.      Az Ifjúsági klubvezető munkájának részfeladatai:

A meglévő közösségi terek fejlesztése, amely a fiatalok találkozási helyéül szolgál, ahol személyes kapcsolatot teremthetnek egymással. Közös programokkal közösségi élményhez juthatnak, egymást erősítő közösségé kovácsolódhatnak. A közösségfejlesztés nem is nyújt megoldást minden felmerülő problémára, azonban lényegesen sokat segít egy olyan folyamat elindításában, mely társadalmi, helyi vagy egyéni szinten jelentős változásokat eredményezhet, hiszen a közösségfejlesztés nem mindenható gyógyír a társadalom problémáira, hanem egyik a jó módszerek közül.

 

– Toborzás, szervezés:

A megalakulás előtt segítségül hívjuk a „régi” klubtagokat, akik pozitív élményeik alapján segítik a toborzást. Az elsődleges cél a fiatalokkal valamint a klub előzetes programjaival történő ismerkedés, a csapatépítés. Megtörténik az igények felmérése, hogy melyik klub milyen irányba kíván inkább orientálódni. Az alábbi ötletek merültek fel az előzetes egyeztetések során:

 

– „Alkossunk együtt” klub:

Érdekes, népszerű, valamint kihaló félben lévő szakmák bemutatása: kosárfonás, szövés-fonás, fazekasság, bőrdíszmű, a szakma jeles képviselőinek meghívásával, mely rendszerint egy demonstrációval párosul. A szakmák célja a hagyományőrzés, múltidézés a kihalófélben lévő elfeledett mesterségek megismerése. A bemutató foglalkozások lehetőséget adnak arra, hogy a fiatalok megismerkedjenek egy új, szabadidős tevékenység eltöltésével is.

 

– „Megahang” Klub (ének-zene klub):

Kimutatások alátámasztották, hogy a zenetanulás hatására javul a gyerekek felfogóképességére, memóriájára és összpontosítási készségére, melyek jobb tanulmányi eredményhez vezetnek. Ezért

„Megahang” Klub keretében énektanár segítségével zenés foglalkozások kerülhetnek megtartásra.

 

– „Két-Lábbal” Klub (tánc klub):

Sok fiatal az ének-zenei klub helyett a táncos foglalkozásokat részesíti előnyben, ezért számukra is szeretnénk lehetőséget teremteni, hogy egy kis közösség részesei legyenek, ahol kipróbálhatják magukat és fejleszthetik tánctudásukat.

 

– „Tűzmadarak Klub” (dráma és színjátszó kör):

A drámapedagógiai foglalkozások a szerepjátékot, mint stratégiát használják arra, hogy a gyermek saját és mások viselkedését értelmezze. A módszer hatására olyan nélkülözhetetlen változások következnek be, mint a megértés szintjének módosulása, fejlődése, pozitív változás a normális viselkedésben, kooperációs készségben.

 

Saját élményű játéksor: ismerkedő, kapcsolatteremtő játékok

– a megismert játéktípusok szereposztása

– a játékok helye a kommunikációban.

 

Saját élményű játéksor: interakciós és érzékelésfejlesztő játékok

– a megismert játéktípusok alkalmazása a társak körében

– a játékok helye a felnőttek között

 

Saját élményű játéksor: szituációs játékok

– szituációs játékok gyakorlása

– a tanult játékok alkalmazása csoportban

 

Egyéb:

A Családi Napokon fellépést biztosítunk a klubtagoknak, ahol nem csak a klubtársak előtt, hanem a családtagoknak is bemutathatják a tanultakat.

 

Előírt végzettség és tapasztalat:

 

Középfokú végzettség esetén.

Szociális vagy egészségügyi, pedagógiai szakképesítés minimum 1 éves szakmai tapasztalat

Elfogadható szakképesítések:

Szociális asszisztens, szociális gondozó és ápoló, szociális szervező, ifjúságsegítő, pártfogó, gyermek és ifjúsági felügyelő, Szociális szakgondozó; Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző; pedagógia asszisztens, Gyógypedagógiai segítő munkatárs; pedagógiai és családsegítő munkatárs; bármely 4 feor kódhoz kapcsolódó munkakör betöltésére jogosító végzettség, gyermekotthoni asszisztens, népi iparművész, szabadidő szervező, rendezvényszervező, kulturális szervező, (A FELSOROLÁS VAGYLAGOS)

1 éves saját szakmájában szerzett tapasztalat, mely kiderül az önéletrajzból

Felsőfokú végzettség esetén:

Bármely szakos bölcsészettudományi- társadalomtudományi, bármely szakos felsőfokú szociális végzettség. Bármely szakos pedagógus, tanító, tanár.

Folyamatban lévő tanulmányokat is elfogadunk

 Elvárt képességek:

§  precizitás, etikus magatartás, szakmai igényesség, megbízhatóság;

§  logikus gondolkodásmód, gyors problémafelismerő- és megoldó készség;

§  önálló munkavégzés, rendszerben való gondolkodás képessége;

§  stressz-tűrő képesség, hatékony időgazdálkodás, felelősségtudat;

§  teherbírás, különböző munkafolyamatok egyidejű kezelésének képessége;

§  jó szervező-, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (írásban és szóban egyaránt);

§  nagyfokú empátia, segítőkészség, tolerancia

§  határozott fellépés

§  jó motiváló képesség

§  kreativitás

§  csapatorientált beállítottság

§  MS Office felhasználó szintű ismerete

 

 Előny:

§  európai uniós forrásból megvalósított projektben szerzett tapasztalat;

§  munkatársak koordinálásában szerzett tapasztalat;

§  helyi lakos

 

 Jogviszony:

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezése szerint, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

VAGY

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Rendelkezése szerint megbízási szerződés alapján

 

Foglalkoztatás időtartalma: Határozott idejű, a belépéstől számított várhatóan 24 hónap időtartamban.

Foglalkoztatás jellege: Minimum heti 3 óra részmunkaidős/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

 

Munkavégzés helye: Konzorciumi tagok illetékességi területei

Nyíradony, Álmosd, Bagamér, Nyírmártonfalva, Nyírábrány, Nyíracsád, Fülöp, Vámospércs

Jelentkezés: elektronikus úton, a hivatal@almosd.hu címen, az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „EFOP-1.5.3-16-2017-00077 IFJÚSÁGI KLUBVEZETŐ”

 

Jelentkezéshez csatolandó:

§  fényképes, részletes önéletrajz;

§  végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai;

 

Jelentkezési határidő: 2018. május 25.

Esetmenedzseri feladatok ellátása

HIRDETMÉNY ESETMENEDZSER munkakör-státusz betöltésére

2018. április 5. kedd

Álmosd Község Önkormányzata lehetőséget kínál Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek c. felhívására benyújtott, EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számú projekt keretében, határozott időre, esetmenedzser munkakörbe, státuszba

 

Projekt célja:

1.      A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása

2.      A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése

3.      A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

4.      A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

5.      A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása

6.      A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása

7.      A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

8.      A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése

 

A programok tervezése során áttekintésre került az adott térség/járás valós szakember szükséglete a humán közszolgáltatások mindegyikét érintve. Projektünk során főként a bármely okból hátrányos – és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek és azok családjaiknak biztosítunk széles körű lehetőségeket a képességeik, és értékeik feltárására, hasznosításának módjára a kor kihívásainak megfelelő életszemlélet, életvezetés kialakítására, értékek átadására, és elfogadó, építő, megértő közösségbe tartozására. Mindezzel csökkentjük a hátrányaikat, és növeljük esélyeiket a társadalomba való beilleszkedésre, iskolába történő helytállásra és a boldog, értelmes, hasznos életre.

Alapvető célunk, hogy a járás lakossága számára innovatív szolgáltatásokat tegyünk hozzáférhetővé a hosszú távú, jól célzott, eredményorientált programjainkkal, összhangban a települések igényeivel. A területi hátrányok mérséklését eredményezi mindez, továbbá hozzájárul egy megfelelő jövőkép kialakulásához.

Célunk a hátrányos helyzetű gyermekek iskolán kívüli képesség és készségfejlesztése, a korai iskolaelhagyás csökkentése, fontos célunk az egészségtudatos életmód elterjesztése, az intézmények közötti együttműködések javítása, a dolgozók érzékenyítése, hiányzó szakember kapacitás pótlása. Prevenciós célunk továbbá a hátrányos helyzet nemzedékről nemzedékre történő örökítésének megakadályozása.  Korábbi tapasztalatainkra építve, a sikeres projektelemek bővítésével, új elemek beépítésével valósítjuk meg célkitűzéseinket.

 

2.      A munkakör célja:

Az esetmenedzser munkakör/státusz célja az EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számon nyilvántartott projekt keretein belül a munkát keresők munkavállaláshoz szükséges egyéni fejlesztendő területeinek és a fejlesztéshez szükséges konkrét lépések meghatározása a munkaerő-piaci elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében. Operatív cél pedig az, hogy, az egyéni igények, szükségletek felmérése alapján kerüljenek rögzítésre az ügyfél konkrét fejlesztendő készségei, képességei. A feltárt komplex problématérkép alapján készüljön el egy cselekvési terv, amelyben meghatározásra kerülnek azok a konkrét tevékenységek, amelyeket az ügyfél fejlesztése, állapotának, körülményeinek javítása érdekében el kell végezni..

3.      A munkakörhöz kapcsolódó feladatok:

§  szoros együttműködés a projekt szakmai megvalósításában résztvevő személyekkel: szakmai vezetővel, mentorral, esetmenedzserekkel, klubvezetőkkel, egyéb szakmai megvalósításban résztvevő szakemberekkel;

§  közreműködés a projektben résztvevő célcsoportok toborzásában, a tervezett programelemek megvalósításában;

 

3.      Az Esetmenedzser munkájának részfeladatai:

–      Az előírt „EFOP-1.5.3 Egyéni fejlesztési terv sablon” dokumentum alapján a feladat a következő mellékletek elkészítését tartalmazza:

–        Személyes adatok (1. sz. melléklet)

–        Egyéni fejlesztési terv (2. sz. melléklet)

–        Környezettanulmány (3. sz. melléklet)

–        Problémafa (4. sz. melléklet)

–        Családi adatok (5. sz. melléklet)

–        Ecomap (6. sz. melléket)

–        Családi fejlesztési terv (7. sz. melléklet)

–        Családdal történő kapcsolattartás nyilvántartása (8. sz. melléklet)

–        Családlátogatás (9. sz. melléklet)

–        Egyéni fejlesztési terv felülvizsgálata (9. sz. melléklet)

–        Egyéni fejlesztési terv értékelése (10. sz. melléklet)

–        Családi fejlesztési terv felülvizsgálata (11. sz. melléklet)

–        Családi fejlesztési terv értékelése (12. sz. melléklet)

–        Esetátadás (13. sz. melléklet) (opcionális)

–        Esetmegbeszélés (14. sz. melléklet) (opcionális)

–      Az esetmenedzser feladatai továbbá a családlátogatás, a projekt megvalósítási ideje alatt havonta legalább 2 alkalommal.

–      Az egyéni fejlesztési tervet és a családi fejlesztési tervet legalább 3 havonta (indokolt esetben többször) felülvizsgálja, a projekt megvalósítási ideje alatt.

–      Az egyéni fejlesztési tervet és a családi fejlesztési tervet értékeli a projekt zárásakor.

Egyéni kompetencia felmérés készítése és kiértékelése az egyéni fejlesztési terv készítésébe bevont személyekkel

 

Összesen 300 db terv szükséges a bevont településeken, ami lakosságszám arányosan került felosztásra az alábbiak szerint:

Nyíradony: 81 db

Vámospércs: 56 db

Nyíracsád: 40 db

Nyírábrány: 39 db

Fülöp: 19 db

Nyírmártonfalva: 21 db

Álmosd: 17 db

Bagamér: 27 db

1 fő esetmenedzser maximum 28 fő célcsoporttaggal foglalkozhat!

 

Előírt végzettség és tapasztalat:

 

Felsőfokú végzettség:

Bármely szakos bölcsészettudományi- társadalomtudományi, bármely szakos felsőfokú szociális végzettség. Bármely szakos pedagógus, tanító, tanár.

Folyamatban lévő tanulmányokat is elfogadunk!

 Elvárt képességek:

§  precizitás, etikus magatartás, szakmai igényesség, megbízhatóság;

§  logikus gondolkodásmód, gyors problémafelismerő- és megoldó készség;

§  önálló munkavégzés, rendszerben való gondolkodás képessége;

§  stressz-tűrő képesség, hatékony időgazdálkodás, felelősségtudat;

§  teherbírás, különböző munkafolyamatok egyidejű kezelésének képessége;

§  jó szervező-, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (írásban és szóban egyaránt);

§  nagyfokú empátia, segítőkészség, tolerancia

§  határozott fellépés

§  jó motiváló képesség

§  kreativitás

§  csapatorientált beállítottság

§  MS Office felhasználó szintű ismerete

 

 Előny:

§  európai uniós forrásból megvalósított projektben szerzett tapasztalat;

§  munkatársak koordinálásában szerzett tapasztalat;

§  helyi lakos

 

 Jogviszony:

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezése szerint, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

VAGY

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Rendelkezése szerint megbízási szerződés alapján

 

Foglalkoztatás időtartalma: Határozott idejű, a belépéstől számított várhatóan 24 hónap időtartamban.

Foglalkoztatás jellege: Minimum heti 10 óra részmunkaidős/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

 

Munkavégzés helye: Konzorciumi tagok illetékességi területei

Nyíradony, Álmosd, Bagamér, Nyírmártonfalva, Nyírábrány, Nyíracsád, Fülöp, Vámospércs

Jelentkezés: elektronikus úton, a hivatal@almosd.hu címen, az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „EFOP-1.5.3-16-2017-00077 ESETMENEDZSER”

 

Jelentkezéshez csatolandó:

§  fényképes, részletes önéletrajz;

§  végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai;

 

Jelentkezési határidő: 2018. április 26.

Egészségőri feladatok ellátása

HIRDETMÉNY EGÉSZSÉGŐR munkakör-státusz betöltésére

2018. augusztus 2. csütörtök

Álmosd Község Önkormányzata lehetőséget kínál Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek c. felhívására benyújtott, EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számú projekt keretében, határozott időre, Egészségőr munkakörbe, státuszba.

 

Projekt célja:

1.      A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása

2.      A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése

3.      A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

4.      A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

5.      A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása

6.      A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása

7.      A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

8.      A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése

 

A programok tervezése során áttekintésre került az adott térség/járás valós szakember szükséglete a humán közszolgáltatások mindegyikét érintve. Projektünk során főként a bármely okból hátrányos – és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek és azok családjaiknak biztosítunk széles körű lehetőségeket a képességeik, és értékeik feltárására, hasznosításának módjára a kor kihívásainak megfelelő életszemlélet, életvezetés kialakítására, értékek átadására, és elfogadó, építő, megértő közösségbe tartozására. Mindezzel csökkentjük a hátrányaikat, és növeljük esélyeiket a társadalomba való beilleszkedésre, iskolába történő helytállásra és a boldog, értelmes, hasznos életre.

Alapvető célunk, hogy a járás lakossága számára innovatív szolgáltatásokat tegyünk hozzáférhetővé a hosszú távú, jól célzott, eredményorientált programjainkkal, összhangban a települések igényeivel. A területi hátrányok mérséklését eredményezi mindez, továbbá hozzájárul egy megfelelő jövőkép kialakulásához.

Célunk a hátrányos helyzetű gyermekek iskolán kívüli képesség és készségfejlesztése, a korai iskolaelhagyás csökkentése, fontos célunk az egészségtudatos életmód elterjesztése, az intézmények közötti együttműködések javítása, a dolgozók érzékenyítése, hiányzó szakember kapacitás pótlása. Prevenciós célunk továbbá a hátrányos helyzet nemzedékről nemzedékre történő örökítésének megakadályozása.  Korábbi tapasztalatainkra építve, a sikeres projektelemek bővítésével, új elemek beépítésével valósítjuk meg célkitűzéseinket.

 

2.      A munkakör célja:

Az egészségőr munkakör célja az EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számon nyilvántartott projekt keretein belül újfajta kezdeményezés megvalósítása. A kezdeményezés célja, hogy a gyógyítás mellett a megelőzés és az egészségfejlesztés is figyelmet kapjon, továbbá szűrésekkel, életmód-tanácsadással, valamint különböző egészségfejlesztő és oktatóprogramokkal járuljon hozzá a helyi lakosság egészségi állapotának javításához.

3.      A munkakörhöz kapcsolódó feladatok:

§  szoros együttműködés a projekt szakmai megvalósításában résztvevő személyekkel: szakmai vezetővel, mentorral, esetmenedzserekkel, klubvezetőkkel, egyéb szakmai megvalósításban résztvevő szakemberekkel;

§  közreműködés a projektben résztvevő célcsoportok toborzásában, a tervezett programelemek megvalósításában;

 

3.      Az Egészségőr munkájának részfeladatai:

1) feladatuk lesz többek között a lakosság megszólítása és az egészségügyi programokba, szűrővizsgálatokra való invitálása, az egészséges életmódra való figyelemfelhívás, a szenvedélybetegségekről való leszokásban való segítségnyújtás, adott esetekben a megfelelő szakemberhez való irányítás.

A bevont egészségőrök jelentős közösségépítő szerepe lesz a megvalósítás alatt. Nyomon követi, kíséri a programba bevont családokat. Segíti és figyelemmel kíséri a gyerekek iskolalátogatását a korai iskola elhagyás megelőzése érdekében.

Figyelemmel kíséri a továbbtanuló diákokat iskolájukban, ellátja őket tanácsokkal, figyelemmel kíséri tanulmányi előmenetelüket a bukás megelőzése érdekében.

Megkeresi a fiatal még várandós anyákat, ajánlatot tesz nekik pl. a Szülő – Gyermek Klub programjairól és így hozzájárul a Biztos Kezdet szemléletet elterjesztéséhez.

Felkutatja a végzettséggel nem rendelkező szülőket és keres számukra megfelelő felnőtt képzési intézményt. Segíti a helyi gyermekjóléti szakemberek munkáját, ezáltal jelzőrendszeri szerepet is ellát. Közreműködik adományok beszerzésében és osztásában a hátrányos családok részére.

Az egészségőrök a társadalmi problémák megelőzésében, illetve kezelésében, egészségi állapot javításában vállal jelentős részt. Elősegíti a szociális változásokat, a problémamegoldást az emberi kapcsolatokban, továbbá lehetővé teszi az emberek számára, illetve képessé teszi őket arra, hogy életminőségük javítására törekedjenek. A program a közösség bizonyos részeinek a segítéséről, támogatásáról és lehetőségek biztosításáról szól. 

 

Előírt végzettség és tapasztalat:

Középfokú végzettség esetén.

Szociális vagy egészségügyi szakképesítés minimum 1 éves szakmai tapasztalat

Elfogadható szakképesítések:

Szociális asszisztens, szociális gondozó és ápoló, szociális szervező, ifjúságsegítő, pártfogó, gyermek és ifjúsági felügyelő, Szociális szakgondozó; Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző; pedagógia asszisztens, egészségügyi szakképesítések: ápoló, mentő ápoló, Általános ápolási és egészségügyi asszisztens; Ápolási asszisztens; Csecsemő és gyermekápoló; Diabetológiai szakápoló és edukátor; Foglalkozásegészségügyi szakápoló; Gyakorló ápoló; Sürgősségi szakápoló; Gyakorló gyógyszertári asszisztens; Gyógypedagógiai segítő munkatárs; Gyógyszertári asszisztens;pedagógiai és családsegítő munkatárs; (A FELSOROLÁS VAGYLAGOS) 1 éves saját szakmájában szerzett tapasztalat, mely kiderül az önéletrajzból

Felsőfokú végzettség esetén:

Bármely szakos bölcsészettudományi- társadalomtudományi végzettség, bármely szakos felsőfokú szociális és egészségügyi végzettség.

Folyamatban lévő tanulmányokat is elfogadunk

 Elvárt képességek:

§  precizitás, etikus magatartás, szakmai igényesség, megbízhatóság;

§  logikus gondolkodásmód, gyors problémafelismerő- és megoldó készség;

§  önálló munkavégzés, rendszerben való gondolkodás képessége;

§  stressz-tűrő képesség, hatékony időgazdálkodás, felelősségtudat;

§  teherbírás, különböző munkafolyamatok egyidejű kezelésének képessége;

§  jó szervező-, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (írásban és szóban egyaránt);

§  nagyfokú empátia, segítőkészség, tolerancia

§  határozott fellépés

§  jó motiváló képesség

§  kreativitás

§  csapatorientált beállítottság

§  MS Office felhasználó szintű ismerete

 

 Előny:

§  európai uniós forrásból megvalósított projektben szerzett tapasztalat;

§  munkatársak koordinálásában szerzett tapasztalat;

§  helyi lakos

 

 Jogviszony:

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezése szerint, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

VAGY

Polgári törvénykönyvről szólól 2013. évi V. törvény Rendelkezése szerint megbízási szerződés alapján

 

Foglalkoztatás időtartalma: Határozott idejű, a belépéstől számított várhatóan 10 hónap időtartamban.

Foglalkoztatás jellege: heti 10 óra részmunkaidős/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

 

Munkavégzés helye: Konzorciumi tagok illetékességi területei

Nyíradony, Álmosd, Bagamér, Nyírmártonfalva, Nyírábrány, Nyíracsád, Fülöp

Jelentkezés: elektronikus úton, a hivatal@almosd.hu címen, az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „EFOP-1.5.3-16-2017-00077 EGÉSZSÉGŐR”

 

Jelentkezéshez csatolandó:

§  fényképes, részletes önéletrajz;

§  végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai;

 

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 22.

Skip to content