TÁMOGATÁS ADATLAPJA:

 

Alapadatok

Pályázó neve:

ÁLMOSD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:

„Álmosd Község belterület vízrendezése” 

OP név:

TOP

Pályázati azonosító:

TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00001

Pályázat típusa:

infrastruktúra-fejlesztések

Projekt helyszíne (régió):

Észak-Alföld

Projekt helyszíne (megye):

Hajdú-Bihar

Projekt helyszíne (település):

Álmosd

Megítélt összeg:

199 281 790 HUF

Támogatás aránya:

100 %

Forrás:

ERFA

Ország:

Magyarország

Beavatkozási kategória:

047410 – Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Projekt összköltség:

199 281 790 HUF

 

 

Megvalósítás kezdete: 2020.08.01.

Megvalósítás vége: 2022.10.02.

 

Projekt célja:

 

A pályázó, a támogatást igénylő Álmosd Község Önkormányzata. Álmosd az Észak-alföldi régióban Hajdú-Bihar megyében található a Nyíradonyi járásban.

A fejlesztés a település bel- és külterületén található 526/2, 554, 558, 779, 840, 873, 02, 03/26, 03/35, 09, 0102, 0103/35, 0103/36, 0159/43, 0162, 0165/18 hrsz-ok alatt valósul meg, mely tervezett megvalósítási helyszínek az önkormányzat tulajdonában van.

Álmosd Község Önkormányzata (4285 Álmosd, Fő u. 10.) a település területén található meglévő utak környezetében a hiányzó csapadékvíz elvezető csatornák megépítését, meglévő csatornák felújítását, a Bagaméri-ér kotrását, valamint az Álmosd-Kokadi víztározó felújítását tűzte ki célul. A cél elérése érdekében az önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 03-i ülésén 166/2019. (X. 03.) KT. sz. határozatával elfogadta a fejlesztési javaslatot, a következő utcákban kerül kialakításra csapadékvíz szikkasztó rendszer, illetve az alábbi elvezető rendszerek kerülnek felújításra:

  • Kölcsey utca egyoldali nyitott, szikkasztó árok
  • Rákóczi utca egyoldali nyitott, szikkasztó árok
  • Bagaméri-ér kül- és belterületi szakasz mederkotrása, mederrendezése, az Álmosd-Kokadi víztároló bevezető szakaszával együtt
  • Önkormányzati belvízelvezető csatorna mederkotrása, mederrendezése É-Ény-i részen húzódó külterületi szakasz.

 

A településen több helyen is található olyan szilárd burkolattal ellátott út, melynek csapadékvíz-elvezetése jelenleg nem, vagy csak részben megoldott. Az útra és környezetére hulló csapadékvíz a lefolyási viszonyok következtében a környező ingatlanok területén összegyűlik, ezzel az ingatlantulajdonosok vagyonát is veszélyezteti. A tervet a meglévő úthoz és annak környezetéhez, valamint a kialakult beépítési viszonyokhoz igazodva lettek elkészítve. Jelen projekt a Kölcsey utca, a Rákóczi utca belvízelvezető-csatorna fejlesztését, a Bagaméri ér, valamint az Álmosd-Kokadi víztározó és az önkormányzati belvízelvezető csatorna mederkotrását tartalmazza.

 

A PET mellékleteként csatolt átnézeti helyszínrajzon a beruházással megvédett terület lehatárolásra, bemutatásra kerül. Korábbi Strukturális Alapokból támogatott projekt bemutatása, lehatárolás: az Önkormányzat korábban megvalósított, jelenleg fenntartási időszakban lévő ÉAOP-5.1.2/B-2f-2009-0004 azonosító számú projektje a település szennyvízelvezetését volt hivatott megoldani. A projekt keretében a településen összesen 6630 m hosszú szennyvíz-elvezető csatorna épült meg a következő helyrajzi számokon: 98, 99, 110, 129, 149, 168/2, 168/3, 385/2, 385/3, 386, 491/2, 509, 526/2, 526/3, 526/4, 630, 779, 873, 02, 034, 090, 092, 093/7, 091/14, 03/1, illetve a 839/1. A szennyvízelvezető rendszer úgy került méretezésre, hogy az csak a szennyvizet vezesse le a szennyvíztározóba, egyesített elvezető rendszer, mint megoldás nem lehetséges, ugyanis akkor a szennyvíztelep túlterheltsége lenne megfigyelhető. A jelen támogatási kérelemben foglalt tervezett fejlesztés célja a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól. Továbbá az Álmosd-Kokadi víztározó fejlesztésével a biztonságos lokális vízvisszatartás is megvalósul (helyben tartással, szikkasztással).  Tervezői tájékoztatás alapján (azonos helyrajzi számon) egymás mellett a két rendszer megépíthető, azt tiltó, vagy korlátozó jogszabály nincs.

 

 

https://www.palyazat.gov.hu/tamogatott_projektkereso

https://www.palyazat.gov.hu/

 

Miniszterelnökség Ügyfélszolgálat

Telefon: +36 1 896-0000

E-mail: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat

Honlap: http://palyazat.szechenyi2020.hu/