Helyi Választási Bizottság határozatai 2019.

33/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

32/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

31/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

30/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

29/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

28/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

27/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

26/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

25/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

24/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

23/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

22/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

21/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

20/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

19/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

26/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

25/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

24/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

23/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

22/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

21/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

20/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

19/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

26/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

25/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

24/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

23/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

22/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

21/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

20/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

19/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

18/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

17/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

16/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt

15/2019.(IX.05.) HVB határozat Letölthető itt

14/2019.(IX.05.) HVB határozat Letölthető itt

13/2019.(IX.05.) HVB határozat Letölthető itt

12/2019.(IX.05.) HVB határozat Letölthető itt

11/2019.(IX.05.) HVB határozat Letölthető itt

10/2019.(IX.05.) HVB határozat Letölthető itt

9/2019.(IX.02.) HVB határozat Letölthető itt

8/2019.(VIII.02.) HVB határozat  Letölthető itt

7/2019.(VIII.29.) HVB határozat  Letölthető itt

6/2019.(VIII.29.) HVB határozat  Letölthető itt

5/2019.(VIII.29.) HVB határozat  Letölthető itt

4/2019.(VIII.02.) HVB határozat  Letölthető itt

3/2019.(VIII.02.) HVB határozat  Letölthető itt

2/2019.(VIII.02.) HVB határozat  Letölthető itt

1/2019.(VIII.02.) HVB határozat Letölthető itt

Helyi Választási Iroda határozatai 2019

3/2019.(VIII.08.) HVI határozat

Letölthető dokumentum

1/2019.(II.08.) HVI határozat

Letölthető dokumentum

Helyi Választási Bizottság dokumentumai

7/2018. (III. 2.) HVB határozat – megüresedett helyi önkormányzati képviselői mandátum kiadása tárgyában

Letölthető dokumentum

6/2018. (II.20.) HVB határozat – Álmosdi Helyi Választási Bizottság a Ve. 206. §-ban kapott felhatalmazás alapján – a meghatalmazás a megválasztott képviselők megbízólevelei átadásának hatáskörét – a bizottság elnökére átruházza

Letölthető dokumentum

5/2018. (II.20.) HVB határozat – Álmosdi Helyi Választási Bizottság a Ve. 213. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kifogások – illetékesség és hatáskör hiánya miatti áttételének hatáskörét – a bizottság elnökére átruházza

Letölthető dokumentum

4/2018. (II.20.) HVB határozat – Álmosdi Helyi Választási Bizottság elnök-helyettesének megválasztása

Letölthető dokumentum

3/2018. (II.20.) HVB határozat – Álmosdi Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztása

Letölthető dokumentum

2/2018. (I.28.) HVB határozat – Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről

Letölthető dokumentum

1/2018. (I.10.) HVB határozat – 2018. január 28-i Álmosdi helyi időközi polgármester választás szavazólap tartalmának jóváhagyása

Letölthető dokumentum

12/2017. (XII.25.) HVB határozat – Polgármesterjelöltek sorrendiségének megállapítása.

Letölthető dokumentum

11/2017. (XII.25.) HVB határozat – Köteles István polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele.

Letölthető dokumentum

10/2017. (XII.22.) HVB határozat – Oláhné Balogh Timea Rozália polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele.

Letölthető dokumentum

9/2017. (XII.22.) HVB határozat – Demeter Csaba független polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele.

Letölthető dokumentum

8/2017. (XII.22.) HVB határozat – Ari Sándor független polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele.

Letölthető dokumentum

7/2017. (XII.22.) HVB határozat – Tóthfalusi Barnabás független polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele.

Letölthető dokumentum

6/2017. (XII.22.) HVB határozat – Asztalos Tibor László független polgármesterjelölt nyilvántartásba vételének elutasítása.

Letölthető dokumentum

5/2017. (XII.22.) HVB határozat – Kozma Attila Mátyás a Magyar Munkáspárt polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele.

Letölthető dokumentum

4/2017. (XII.22.) HVB határozat – Tóth Sándor független polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele.

Letölthető dokumentum

3/2017. (XII.04.) HVB határozat – Álmosd Község Választási Bizottsága a Magyar Munkáspártot, mint jelölő szervezetet Álmosd településen a 2018. január 28. napjára kitűzött helyi időközi polgármester választásán nyilvántartásba veszi

Letölthető dokumentum

2/2017. (XI.08.) HVB határozat – A HVB – megbízatás megszűnése miatt – 2017. január 28. napjára (vasárnap) Álmosd községében időközi polgármester választást tűz ki.

Letölthető dokumentum

Határidő – Naptár

a 2018. január 28-án tartandó álmosdi polgármester időközi választásra

Feladat/Határidő Határnap Jogszabályi háttér
A választás kitűzése (a szavazás napja a kitűzés napját követő 80. és a 100. nap között) 2017.11.08. Választás időpontja: 2018.01.28. Ve. 8.§ (1) bek. a) pontja; Ve. 302.§ (1) bek.
Értesítő készítés (a szavazás napja előtti 58. nap) 2017.12.01. Ve. 115.§ (1) bek.
A jelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása (szavazás napját megelőző 58. napot követő munkanap) 2017.12.04. Ve. 307/E.§ (1) bek.
Az értesítők kiküldése (szavazás napja előtti 48. napig) 2017.12.11. Ve. 115.§ (2) bek.
Jelölő szervezet nyilvántartásba vétele (a választás kitűzését követően a HVI-hez történő bejelentés alapján a HVB veszi nyilvántartásba, a bejelentést követő 4 napon belül) 2017.11.07.-2017.12.25. Ve. 119.§ (1) bek. Ve. 307/D.§ Ve. 132.§
Jelölt állítás, a HVI legkorábban az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet átadja (választást megelőző 48. napon) 2017.12.11. Ve. 121.§ (2) bek.
Választási kampányidőszak (a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás befejezéséig) 2017.12.10.-2018.01.28. 19 óráig Ve. 139.§
Az egyéni jelölt bejelentése legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon 2017.12.25. 16:00 óráig Ve. 307/G.§ (1) bek.
A bejelentett jelöltek szavazólapi sorrendjének megállapítása sorsolással 2017.12.25. 16:00 óra után Ve. 160.§ (2) bek.
Ajánlóív igénylése (választópolgár, illetve jelölő szervezet igényelheti a HVI-től a választás kitűzését követően) 2017.11.07.-2017.12.25. Ve. 120.§ (2) bek.
Ajánlóív kiadása (igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző 48. napon) legkorábban 2017.12.11. Ve. 121.§ (1) és (2) bek.
Az ajánlóívek leadásának határideje 2017.12.25. 16:00 óráig Ve. 124.§ (2) bek.
Szavazólap adattartalmának jóváhagyása 2017.12.25 után Ve. 162.§ (1) bek; Ve. 132.§
Választási bizottságok megbízott tagjainak bejelentése (szavazás napját megelőző 16. nap 16 óráig) 2018.01.12. 16:00 óráig Ve. 30.§ (2) bek.
Mozgóuma iránti kérelmek benyújtása (HVI-hez a szavazást megelőző 2. nap 16 óráig, SZSZB-hez a választás napján) 2018.01.26. 16:00 óráig 2018.01.28. 15:00 óráig Ve. 103.§ (2) bek. a) és b) pontja
Szavazóköri névjegyzék és mozgóumát kérő választópolgárok jegyzékének lezárása (a szavazást megelőző 2. napon 16 óra után) 2018.01.26. 16:00 óra után Ve. 106.§ (1) bek.
Szavazóköri névjegyzék és mozgóumát kérő választópolgárok jegyzékének kinyomtatása legkésőbb 2018.01.27. Ve. 106.§ (2). bek.
HVI-nél a szavazóköri és az eredményi egyzőköny vek megtekintése (szavazást követő 3 napon belül) 2018.01.31. Ve. 204.§
Választási plakátok eltávolítása (szavazást követő 30. napig) 2018.02.27. Ve. 144.§ (7) bek.
A kinyomtatott szavazóköri névjegyzék és a mozgóumát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékének megsemmisítése (a szavazást követő 90. nap utáni első munkanap) 2018.05.02. Ve. 109.§ (1) bek., Ve. 75.§ (1) bek. f) pontja
A szavazólapok, választási iratok – a jegyzőkönyvek kivételével – megőrzése, majd megsemmisítése (a szavazást követő 90. nap utáni első munkanap) 2018.05.02. Ve. 205.§ (2) bek., Ve. 75.§ (1) bek. f) pontja
Az ajánlóíveket a HVI a szavazást követő 90. nap utáni munkanapon megsemmisíti 2018.05.02. Ve. 128.§., Ve. 75.§ (1) bek. f) pontja

Jelölő szervezet bejelentése

Ajánlóív igénylése

MEGBÍZÁS – delegált tag bejelentése

Mozgóurna iránti kérelem

Helyi Választási Iroda dokumentumai

Álmosd HVI Vezetőjének Közleménye – Polgármesterjelölt állításhoz legalább 43 fő választópolgár ajánlása szükséges.

Letölthető dokumentum

Helyi Választási Bizottság tagjai

Kiss Rita – HVB elnök

Szegedi Erzsébet – HVB tag

Timoska Andrea – HVB tag

Álmosd 001. számú szavazókörének körzet adatai

Bartók Béla utca, Béke utca, Budai Nagy Antal utca, Deák Ferenc utca, Dózsa György utca, Fő utca, Gábor Áron utca, Gárdonyi Géza utca, Kölcsey utca, Mikszáth Kálmán utca, Petőfi Sándor utca, Szabadság utca, Táncsics utca, Vörösmarty utca, Zrínyi utca

Álmosd 002. számú szavazókörének körzet adatai

Ady Endre utca, Arany János utca, Árpád utca, Balassi utca, Baross Géza utca, Bihari tanya, Bocskai utca, Csokonai utca, Hunyadi utca, Irinyi utca, Iskola köz, Jókai utca, József Attila utca, Káposztáskert, Kossuth utca, Piactér, Rákóczi utca, Széchenyi utca, Szőlőskert tanya, Szőlőskert utca