HIRDETMÉNY IFJÚSÁGI KLUBVEZETŐI munkakör-státusz betöltésére

2018. május 2. szerda

Álmosd Község Önkormányzata lehetőséget kínál Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek c. felhívására benyújtott, EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számú projekt keretében, határozott időre, Ifjúsági klubvezetői munkakörbe, státuszra

 

Projekt célja:

1.      A humán közszolgáltatások szakember-ellátottságának fejlesztését szolgáló ösztönző programok megvalósítása

2.      A hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozó aktív korú emberek foglalkoztathatóságának javítását támogató szolgáltatás-csomagok kialakítása, megerősítése

3.      A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése

4.      A települési/térségi életminőség javítása, a vidék megtartó képességének fejlesztése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása

5.      A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának növelése, aktív munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése, integrált foglalkoztathatóságot támogató rendszer kialakítása

6.      A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos értékközvetítés támogatása

7.      A kultúrák közötti párbeszéd erősítése

8.      A szolgáltatások elérhetővé tétele érdekében, valamint a munkába járás, ezen keresztül a munkavállalás elősegítése érdekében a helyi közösségi közlekedés szervezése

 

A programok tervezése során áttekintésre került az adott térség/járás valós szakember szükséglete a humán közszolgáltatások mindegyikét érintve. Projektünk során főként a bármely okból hátrányos – és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek és azok családjaiknak biztosítunk széles körű lehetőségeket a képességeik, és értékeik feltárására, hasznosításának módjára a kor kihívásainak megfelelő életszemlélet, életvezetés kialakítására, értékek átadására, és elfogadó, építő, megértő közösségbe tartozására. Mindezzel csökkentjük a hátrányaikat, és növeljük esélyeiket a társadalomba való beilleszkedésre, iskolába történő helytállásra és a boldog, értelmes, hasznos életre.

Alapvető célunk, hogy a járás lakossága számára innovatív szolgáltatásokat tegyünk hozzáférhetővé a hosszú távú, jól célzott, eredményorientált programjainkkal, összhangban a települések igényeivel. A területi hátrányok mérséklését eredményezi mindez, továbbá hozzájárul egy megfelelő jövőkép kialakulásához.

Célunk a hátrányos helyzetű gyermekek iskolán kívüli képesség és készségfejlesztése, a korai iskolaelhagyás csökkentése, fontos célunk az egészségtudatos életmód elterjesztése, az intézmények közötti együttműködések javítása, a dolgozók érzékenyítése, hiányzó szakember kapacitás pótlása. Prevenciós célunk továbbá a hátrányos helyzet nemzedékről nemzedékre történő örökítésének megakadályozása.  Korábbi tapasztalatainkra építve, a sikeres projektelemek bővítésével, új elemek beépítésével valósítjuk meg célkitűzéseinket.

 

2.      A munkakör célja:

Az Ifjúsági klubvezetői munkakör/státusz célja az EFOP-1.5.3-16-2017-00077 azonosító számon nyilvántartott projekt keretein belül . A helyi kisközösségek társadalmi szerepének megerősítése:

1. Közösségfejlesztéshez, közösségépítéshez kapcsolódó tevékenységek:

– Közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok

 

A munkakörhöz kapcsolódó feladatok:

§  szoros együttműködés a projekt szakmai megvalósításában résztvevő személyekkel: szakmai vezetővel, mentorral, esetmenedzserekkel, klubvezetőkkel, egyéb szakmai megvalósításban résztvevő szakemberekkel;

§  közreműködés a projektben résztvevő célcsoportok toborzásában, a tervezett programelemek megvalósításában;

 

3.      Az Ifjúsági klubvezető munkájának részfeladatai:

A meglévő közösségi terek fejlesztése, amely a fiatalok találkozási helyéül szolgál, ahol személyes kapcsolatot teremthetnek egymással. Közös programokkal közösségi élményhez juthatnak, egymást erősítő közösségé kovácsolódhatnak. A közösségfejlesztés nem is nyújt megoldást minden felmerülő problémára, azonban lényegesen sokat segít egy olyan folyamat elindításában, mely társadalmi, helyi vagy egyéni szinten jelentős változásokat eredményezhet, hiszen a közösségfejlesztés nem mindenható gyógyír a társadalom problémáira, hanem egyik a jó módszerek közül.

 

– Toborzás, szervezés:

A megalakulás előtt segítségül hívjuk a „régi” klubtagokat, akik pozitív élményeik alapján segítik a toborzást. Az elsődleges cél a fiatalokkal valamint a klub előzetes programjaival történő ismerkedés, a csapatépítés. Megtörténik az igények felmérése, hogy melyik klub milyen irányba kíván inkább orientálódni. Az alábbi ötletek merültek fel az előzetes egyeztetések során:

 

– „Alkossunk együtt” klub:

Érdekes, népszerű, valamint kihaló félben lévő szakmák bemutatása: kosárfonás, szövés-fonás, fazekasság, bőrdíszmű, a szakma jeles képviselőinek meghívásával, mely rendszerint egy demonstrációval párosul. A szakmák célja a hagyományőrzés, múltidézés a kihalófélben lévő elfeledett mesterségek megismerése. A bemutató foglalkozások lehetőséget adnak arra, hogy a fiatalok megismerkedjenek egy új, szabadidős tevékenység eltöltésével is.

 

– „Megahang” Klub (ének-zene klub):

Kimutatások alátámasztották, hogy a zenetanulás hatására javul a gyerekek felfogóképességére, memóriájára és összpontosítási készségére, melyek jobb tanulmányi eredményhez vezetnek. Ezért

„Megahang” Klub keretében énektanár segítségével zenés foglalkozások kerülhetnek megtartásra.

 

– „Két-Lábbal” Klub (tánc klub):

Sok fiatal az ének-zenei klub helyett a táncos foglalkozásokat részesíti előnyben, ezért számukra is szeretnénk lehetőséget teremteni, hogy egy kis közösség részesei legyenek, ahol kipróbálhatják magukat és fejleszthetik tánctudásukat.

 

– „Tűzmadarak Klub” (dráma és színjátszó kör):

A drámapedagógiai foglalkozások a szerepjátékot, mint stratégiát használják arra, hogy a gyermek saját és mások viselkedését értelmezze. A módszer hatására olyan nélkülözhetetlen változások következnek be, mint a megértés szintjének módosulása, fejlődése, pozitív változás a normális viselkedésben, kooperációs készségben.

 

Saját élményű játéksor: ismerkedő, kapcsolatteremtő játékok

– a megismert játéktípusok szereposztása

– a játékok helye a kommunikációban.

 

Saját élményű játéksor: interakciós és érzékelésfejlesztő játékok

– a megismert játéktípusok alkalmazása a társak körében

– a játékok helye a felnőttek között

 

Saját élményű játéksor: szituációs játékok

– szituációs játékok gyakorlása

– a tanult játékok alkalmazása csoportban

 

Egyéb:

A Családi Napokon fellépést biztosítunk a klubtagoknak, ahol nem csak a klubtársak előtt, hanem a családtagoknak is bemutathatják a tanultakat.

 

Előírt végzettség és tapasztalat:

 

Középfokú végzettség esetén.

Szociális vagy egészségügyi, pedagógiai szakképesítés minimum 1 éves szakmai tapasztalat

Elfogadható szakképesítések:

Szociális asszisztens, szociális gondozó és ápoló, szociális szervező, ifjúságsegítő, pártfogó, gyermek és ifjúsági felügyelő, Szociális szakgondozó; Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző; pedagógia asszisztens, Gyógypedagógiai segítő munkatárs; pedagógiai és családsegítő munkatárs; bármely 4 feor kódhoz kapcsolódó munkakör betöltésére jogosító végzettség, gyermekotthoni asszisztens, népi iparművész, szabadidő szervező, rendezvényszervező, kulturális szervező, (A FELSOROLÁS VAGYLAGOS)

1 éves saját szakmájában szerzett tapasztalat, mely kiderül az önéletrajzból

Felsőfokú végzettség esetén:

Bármely szakos bölcsészettudományi- társadalomtudományi, bármely szakos felsőfokú szociális végzettség. Bármely szakos pedagógus, tanító, tanár.

Folyamatban lévő tanulmányokat is elfogadunk

 Elvárt képességek:

§  precizitás, etikus magatartás, szakmai igényesség, megbízhatóság;

§  logikus gondolkodásmód, gyors problémafelismerő- és megoldó készség;

§  önálló munkavégzés, rendszerben való gondolkodás képessége;

§  stressz-tűrő képesség, hatékony időgazdálkodás, felelősségtudat;

§  teherbírás, különböző munkafolyamatok egyidejű kezelésének képessége;

§  jó szervező-, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség (írásban és szóban egyaránt);

§  nagyfokú empátia, segítőkészség, tolerancia

§  határozott fellépés

§  jó motiváló képesség

§  kreativitás

§  csapatorientált beállítottság

§  MS Office felhasználó szintű ismerete

 

 Előny:

§  európai uniós forrásból megvalósított projektben szerzett tapasztalat;

§  munkatársak koordinálásában szerzett tapasztalat;

§  helyi lakos

 

 Jogviszony:

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. rendelkezése szerint, 3 hónapos próbaidő kikötésével.

VAGY

Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Rendelkezése szerint megbízási szerződés alapján

 

Foglalkoztatás időtartalma: Határozott idejű, a belépéstől számított várhatóan 24 hónap időtartamban.

Foglalkoztatás jellege: Minimum heti 3 óra részmunkaidős/munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony

 

Munkavégzés helye: Konzorciumi tagok illetékességi területei

Nyíradony, Álmosd, Bagamér, Nyírmártonfalva, Nyírábrány, Nyíracsád, Fülöp, Vámospércs

Jelentkezés: elektronikus úton, a hivatal@almosd.hu címen, az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „EFOP-1.5.3-16-2017-00077 IFJÚSÁGI KLUBVEZETŐ”

 

Jelentkezéshez csatolandó:

§  fényképes, részletes önéletrajz;

§  végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai;

 

Jelentkezési határidő: 2018. május 25.