1/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Álmosd Község 2014. évi költségvetésér

2/2014(II.13) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

3/2014 (II.13) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

4/2014(II.13) számú rendelete Vagyonrendelet

5/2014(II.25) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

6/2014 (III.24.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

7/2014. (04.28.) önkormányzati rendelet az Álmosd Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (03.11.) önkormányzati rendeleté

8/2014. /V. 28./ számú rendelet tervezete a Községi Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

9/2014. (V.28.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól

10/2014. (VII.02.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

11/2014 (VIII.29.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

12/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-vel Álmosd Önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek üzemeltetése tárgyában megkötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

13/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által kibocsájtott részvény megvásárlásáról

14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon vagyonértékelésének lefolytatása tárgyában

 15/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat törzsvagyonát képező ivóvíz- és szennyvíz-közművek működtetése tárgyában történő bérleti-üzemeltetési szerződés megkötéséről

 16.2014.(XI.26) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

17.2014(XI.26) Kézpénz rendelet

18.2014.(XII.10) a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól