1/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről

2/ 2010. A temetőkről és a temetkezési tevékenységekről szóló 25/2005. (XI. 30.) számú rendeletének módosításáról

3/ 2010. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2007. (I. 25.) számú rendeletének módosításáról

4/ 2010. A szeszesital közterületen történő fogyasztásának korlátozásáról

5/ 2010. Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

6/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata 2009. évi költségvetési zárszámadásáról

7/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

8/ 2010. A pénzbeli – és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/ 2010. A pénzbeli – és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

10/ 2010 A pénzbeli – és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól szóló 2/2009. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

12/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

13/ 2010. Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-Testülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

14/ 2010. A települési képviselők tiszteletdíjáról

15/ 2010. A díszpolgári cím adományozásáról

16/ 2010. A 2011. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

17/ 2010. A 14/2006. (VIII. 29.) számú az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosításáról