1/2018. (I.26.) A hulladékgazdálkodási közfeladat és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

2/2018. (I.26.) A közterület használat szabályairól és díjáról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

3/2018. (I.26.) A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet módosításának

4/2018. (II.16.) Igazgatási szünetről szóló rendelet

5/2018. (III.09.) A 2018. évi költségvetésről szóló rendelet

6/2018. (III.29.) A gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet

7/2018. (III.29.) A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

8/2018. (III.29.) Az Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályairól szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

9/2018. (III.29.) A Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

10/2018. (III.29.) A talajterhelési díjról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

11/2018. (III.29.) A helyi közművelődési tevékenységről szóló rendelet

12/2018. (IV.20.) A helyi közművelődési tevékenységről szóló 11/2018. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása

13/2018. (V.29.) A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

14/2018. (V.29.) A 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet

15/2018. (V.29.) Az államháztartáson  kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

16/2018. (V.29.) A követelések elengedésének eseteiről szóló rendelet

17/2018. (V.29.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló  rendelet

18/2018. (V.29.) Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályairól szóló rendelet módosításáról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

19/2018. (V.29.) A Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

20/2018. (V.29.) A közterület használat szabályairól szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

21/2018. (VII.27.) A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

22/2018. (VII.27.) A  Vagyonrendeletről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet megtárgyalása

23/2018. (IX.14.) Álmosd Község Önkormányzata 2018. évi  költségvetéséről szóló rendelet módosításáról szóló rendelet

24/2018.  (IX.14.) A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosításról szóló rendelet

25/2018. (IX.14.) Hulladékrendelet módosítás

26/2018 Ösztöndíjpályázat rendelet

27/2018 Díszpolgári cím alapítása rendelet

28/2018 Temetkezés rendje rendelet

29/2018 Tanulmányi ösztöndíj rendelet

30/2018 Köztisztviselői illetményalap rendelet

31/2018 Tűzifarendelet

32/2018 Térítési díj rendelet módosítás

33/2018 Költségvetési rendelet módosítás

34/2018 Átmeneti gazdálkodási rendelet

35/2018 Szoc. rendelet módosítás