Szerző: Nonstop Srácok

2021. évi rendeletek

1/2021.(II.05.) a köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés mértékének megállapításáról 

2/2021.(II.08.)az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

3/2021. (II.12.)a helyi adókról 

4/2021. (II.22.) az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

5/2021. (III.18.) a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól

6/2021.(III.24.) a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól 

7/2021.(V.28.) a 2020. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

8/2021. (VI.30.)  az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

9/2021. (VI.30.)  a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról

10/2021.(VIII.17.)  a köztemetőről és a temetkezés rendjéről

11/2021. (VIII.17.)  a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól

12/2021. (IX.21.) a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól

13/2021. (IX.21.) a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról 

14/2021. (X.11.) Álmosd község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

15/2021.(X.21.) a helyi közművelődési tevékenységről 

16/2021.(X.21.) a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

17/2021 (XI.24.)  a köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés mértékének megállapításáról

18/2021 (XI.25.)  az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről 

19/2021 (XI.25.)  a 2022. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásának szabályairól

20/2021 (XI.25.)  a hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

21/2021 (XI.25.) a közterület-használat szabályairól és díjáról

22/2021 (XI.25.) Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

23/2021 (XI.25.)  a köztemetőről és a temetkezés rendjéről 

24/2021 (XII.22.) Álmosd község településképének védelemről

Skip to content