1.2017.01.05. szociális célú tüzelőanyag biztosításáról

 2.2017.01.31. 2016. évi költségvetésről szóló 3…

 3.2017. 03.13. 2017. évi költségvetési rendelet…

 4.2017.03.13. helyi népszavazásról szóló rendel…

 5.2017.03.13. egészségügyi alapellátásról szóló…

 6.2017.03.13. a szociális igazgatásról és a szo…

7.2017.-04.13.-Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017.(IV.13.) önkormányzati rendelete a házasságkötés egyes szabályairól és díjairól

8.2017.04.13.-Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017.(IV.13.) önkormányzati rendelete Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

9.2017.04.13.Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2017.(IV.13.) önkormányzati rendelete a településfejlesztési, településrendezési és a településképi dokumentumok partnerségi egyeztetésének szabályairól

10.2017.04.13.Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017.(IV.13.) önkormányzati rendelete a Közterület-használat Szabályairól és díjáról szóló 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

11.2017.04.13.-Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017.(IV.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

12.2017.04.13.-Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017.(IV.13.) rendelete Az avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

13.2017.04.14. köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 6.2014 III.24. önkormányzati rendelet módosításáról

14.04.28. helyi építési szabályzatról szóló rendelet

15.04.28. a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó

16.04.28. a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról szóló 1.2017.I.5. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

17.2017.05.30. 2016. évi II. módosításás

18.2017. 05.30. 2016. évi ZÁRSZÁMADÁSI rendelet

19.2017.(V.30)a hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 112017.(IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

20.2017.(VII.14) mezőőri rendelet

21.2017.(VII.14) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 102016. (VIII.12.)