1/2017. (I.05.) önkormányzati rendelet a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról

 2/2017. (I.31.) Álmosd Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (III.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 3/2017. (III.13.) önkormányzati rendelet 2017. évi költségvetésről

 4/2017. (III.13.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

 5/2017. (III.13. ) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról szóló 9/2016. (VI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 6/2017. (III.13.) önkormányzati rendelete Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 10/2016. (VIII.12.) önkormányzati rendelete módosításáról

7/2017. (IV.13.) önkormányzati rendelete a házasságkötés egyes szabályairól és díjairól

8/2017. (IV.13.) önkormányzati rendelete Álmosd Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 8/2018. (III.29.) és a 18/2018. (V.29.) önkormányzati rendelettel)

9/2017. (IV.13.) önkormányzati rendelete  a településfejlesztési, településrendezési és a településképi dokumentumok partnerségi egyeztetésének szabályairól

10/2017. (IV.13.) önkormányzati rendelete a Közterület-használat Szabályairól és díjáról szóló 13/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2017. (IV.13.)  önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

12/2017. (IV.13.) rendelete Az avar és kerti hulladékégetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól

13/2017. (IV.14.) önkormányzati rendelete a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 6/2014. (III.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

14/2017. (IV.28.) a község igazgatási területére vonatkozó Szabályozási terveinek elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 9/2009. (IX.24.) önkormányzati rendelet módósításáról

15/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

16/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról szóló 1/2017. (I.5.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

17/2017. (V.30.) önkormányzati rendelet 2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (III.16.) önkormányzati rendeletének II. módosításáról

18/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete a  2016. évi zárszámadásról

19/2017. (V.30.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közfeladat és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 11/2017. (IV.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

20/2017. (VII.14.) önkormányzati rendelete a települési mezei őrszolgálatról és a mezőőri járulékról

21/2017. (VII.14.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 10/2016. (VIII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

22/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete a köztisztviselői illetményalap megállapításáról

23/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

24/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvántartásáról

25/2017. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

26/2017. (XI.17.)önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének részletes szabályairól

27/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (III.13.) rendelet módosításáról

28/2017. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés átmeneti gazdálkodásának szabályairól

29/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

30/2017. (XII.19.) önkormányzati rendelete ÁLMOSD KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPÉNEK VÉDELMÉRŐL