A járási hivatalok a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeiként 2013. január 1-jével jönnek létre.

A Nyíradonyi Járási Hivatal Nyíradony, Árpád tér 1. szám alatti épületben kezdi meg működését. (átmenetileg a Polgármesteri Hivatal épületében- új járásközpont birtokba vételéig)

A járási hivatal illetékessége 9 településre terjed ki, melyek az alábbiak: Álmosd, Bagamér, Fülöp, Nyíracsád, Nyíradony, Nyírmártonfalva, Nyírábrány, Újléta, Vámospércs településekre terjed ki.

Az állampolgároknak állandó ügyintézésre a járási hivatal székhelyén kívül 2 kirendeltségen is lesz lehetőségük az alábbi helyszíneken:

1.) Nyírábrány, Ábrányi Kornél u. 6

2.) Vámospércs, Béke u. 3.

 

A járási hivatalhoz kerülő ügyek legnagyobb részét az okmányirodai feladatok jelentik, így a személyi adat- és lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással és a közlekedési igazgatással kapcsolatos feladatok. A jelenlegi nyíradonyi és vámospércsi okmányiroda a Nyíradonyi Járási Hivatal törzshivatalának szervezeti egységeként működik tovább Nyíradony, Kossuth u. 7., illetve Vámospércsen új helyen Béke u. 3. szám alatti épületben.

A járási hivatal hatósági osztályának hatáskörébe tartoznak az egyes szociális ellátásokkal, (időskorúak járadéka, alany és normatív alapon megállapított közgyógyellátásra való jogosultság, ápolási, emelt összegű ápolási díjra való jogosultság (méltányosság kivételével), egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság) a kommunális igazgatással összefüggő feladatok (pl. temetőengedélyezés), a menekültügyek, az egyes vízügyi, illetve védelmi igazgatási, földrendezési és földkiadási ügyek, az érettségi vizsgával, oktatással, valamint egyes távhő, villamos energia és földgázellátással kapcsolatos ügyek. Szabálysértési hatáskörben január 1-jétől a járási hivatal hatósági osztálya jár el, a járás teljes területére vonatkozóan. A Hatósági Osztály munkatársai a járásszékhelyen valamint a fenti két kirendeltségen lesznek elérhetők.

2013. január 1-jétől a járási hivatal szakigazgatási szerveként működő járási gyámhivatalhoz kerülnek a jegyzői és a városi gyámhivatali feladat-és hatáskörök. A Gyámhivatal munkatársai a járásszékhelyen valamint a fenti két kirendeltségen lesznek elérhetők.

A járási gyámhivatal lesz jogosult eljárni a gyermekvédelmi feladatokkal kapcsolatos ügyekben (pl. gyermekelhelyezés, védelembe vétel), a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, gyermektartásdíjjal, kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, örökbefogadással, családi jogállás rendezésével, gyámsági és gondnoksági, valamint vagyonkezeléssel kapcsolatos ügyekben. A gyermekvédelmi ellátások közül azonban egyes gyermekvédelmi támogatások (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, az óvodáztatási támogatás) továbbra is jegyzői hatáskörben maradnak, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatban pedig a települési önkormányzat képviselő-testülete a döntéshozó szerv.

 

 

Járáshoz tartozó további 6 településen az ügyintézési igényeknek megfelelően a következő helyszíneken és időpontban tart ügyfélfogadást a települési ügysegéd:

  • Bagamér, Kossuth L. u. 7. – kedd és csütörtök: 8.00-16.30
  • Újléta, Kossuth u. 20. – hétfő:8.00-16.30 és szerda 8.00-12.00
  • Álmosd, Fő u. 10. (Polgármesteri Hivatal épülete) – hétfő és csütörtök 8.00-12.00
  • Nyíracsád, Kassai u. 7.- hétfő és csütörtök 8.00-16.30
  • Nyírmártonfalva Kossuth u. 38. – szerda: 8.00-16.30,péntek 8.00-14.00
  • Fülöp, Arany J. u. 19. – hétfő, kedd és szerda 8.00-12.00

A jövő évtől a munkaügyi kirendeltségek, a népegészségügyi intézetek, a körzeti földhivatalok, az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalok, valamint az építésügyi hivatalok is járási szinten végzik majd a feladataikat. A közigazgatás korszerűsítése, a technikai feltételek kialakítása miatt azonban egyes szakigazgatási szervek több járásra kiterjedő illetékességgel látják el feladataikat.Járásunk illetékességi területéhez tartozó települések lakossága az alábbi helyszíneken és szakigazgatási szerveknél intézheti ügyeit:

– Balmazújvárosi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete

4028 Debrecen, Rózsahegy u. 4.

 

– Debreceni Járási Hivatal Járási Földhivatala

4024 Debrecen, Kossuth u. 12-14.

 

– Debreceni Járási Hivatal Debreceni Munkaügyi Kirendeltsége

4024 Debrecen, Piac u. 42-48. (Nyíradony település esetében)

 

– Debreceni Járási Hivatal Létavértesi Munkaügyi Kirendeltsége

4281 Létavértes, Árpád u. 8. (Bagamér, Álmosd települések esetében)

 

– Debreceni Járási Hivatal Vámospércsi Munkaügyi Kirendeltsége

4287 Vámospércs, Béke u. 3. (Fülöp, Újléta, Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Nyírábrány, Vámospércs települések esetében)

 

– Debreceni Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatala

4030 Debrecen, Diószegi u. 30.

 

– Debreceni Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala (a műemlékekkel kapcsolatos első fokú építésügyi hatósági feladatok)

4024 Debrecen, Piac u. 42-48.

 

 

Az ügyfélfogadás rendje a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal honlapján megismerhető. (www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar)