Az elnyert pályázat által Álmosd településén a szociálisan rászorulók részére tűzifát osztanak szét. A támogatás összege 4 023 360 Ft, ezen kívül az önkormányzati önerő 670 560 Ft. Ráadásul a tüzelőanyag hazaszállítása körülbelül 500 000 Ft-ba kerül, melyet szintén az önkormányzat áll. A pályázat révén községünk összesen 264 m3 fához jut.

„ A támogatást az önkormányzat áltagosan 100 cm hosszú, 10-35 cm átmérőjű elfogadott tűréshatárú tűzifának a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásárlására fordíthatja. A megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 5 %-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta, a fennmaradó rész kemény lombos fajokból (így különösen: juhar, akác, kőris, szil, tölgy, platán, ostorfa, cser, bükk, vörös tölgy, nyír, fekete dió, gyertyán) származó vastag tűzifa lehet.

A szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:

  •  aktív korúak ellátására,
  •  időskorúak járadékára,
  •  adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra, vagy
  •   – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – lakásfenntartási támogatásra

Az önkormányzat a szociális célú tűzifára való jogosultságról határozattal dönt.”