Kategória: Uncategorised (Page 1 of 4)

Kapcsolat

 

A Magyar Államkincstár, mint költségvetési szerv, feladatellátása során szoros kapcsolatban áll a helyi önkormányzatokkal és a lakosaival.

A Magyar Államkincstár az alábbi linkre kattintva érhető el: http://www.allamkincstar.gov.hu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyílvántartás

Álmosd Község Díszpolgárai

 

 

Név Határozat száma Megjegyzés

1. Nagy Sándorné 43/2000.(VII.26.)  

2. Jankó Ferenc 44/2000.(VII.26.) Meghalt 2008

3. Joseph Kadar 45/2000.(VII.26.)  

4. Lengyel Sándorné 44/2003.(VII.29.) Meghalt 2009

5. Dr. Angyal László András 70/2009.(VII.13) Meghalt 2012

6. Farkas Pál 57/20011.(VI.21) Meghalt 2010

A településről

“Hit, haza és szeretet nélkül nincs nemzet!”

 

A mi kis közösségünk Árpádkori település, melyről az első hiteles oklevél 1261-ből származik. A község korábbi létezéséhez fűződő mondák és az altemplomi temetkezési hely – mely még feltáratlan- sokkal korábbi eredetét bizonyítják.

Nevét Álmos hercegről kapta. „Vak” II. Béla király atyjáról. Álmosd = kicsi Álmos. A „d” latin kicsinyítő képző. Sokáig az Ákos – nembeli Chyre – család tulajdona volt, már a Tatárjárás előtt is.

A család temetkezési helye a mai Református templom alatti altemplom volt, melyre fény derült egy 1908-ban befejezett feltárás során.

Az első román stílusban épített templomot is e család készítette, melyet később még 2 ízben átépítettek. Mellette kolostorépület állt, ahol 6-8 szerzetes teljesített szolgálatot. A templom körül a község lakóinak a temetkezési helye volt.

A XV. században Chyre Zsigmond prépost csúcsíves stílusra alakíttatta, majd a mai formáját később nyerte el. Az 1500-as évek közepén a falu lakói áttértek a protestáns vallásra.

Torny nem volt a templomnak, csak fából készült harangláb. 1822-ben elhatározták a falu nemes-urai, hogy „már ide kőtorony kell”. 1824-re ez is megépült. 3 harang található benne. A legkisebb a „Bocskai harang”. Ez készült el legutoljára: 1934. október 15-re.

A Balogh család adományozta a dicsőséges 1604 október 15-i csata emlékére.

Az 1934. október 15-i Országos ünnepség alkalmából szólaltak meg először. Ekkor avatták fel a régi Piac téren a „névtelen hajdú” emlékcsoportot. Nagy Sándor János a debreceni Dóczy intézet rajztanára alkotta. Nevét a főalakról kapta. A bronzból öntött méltóságot, büszkeséget árasztó hatalmas hajdú megtestesítője a maroknyi hajdú vitézek csoportjának, akik leleményességükkel, bátorságukkal világraszóló győzelmet arattak Petzen ezredes 3500 fős csapata fölött, akik Bocskai István elfogására, vagyonának elkobzására indultak Nagykereki vára felé. Ezt akadályozták meg a kereki vár hős vitézei és a hozzájuk pártoló hajdúk.

1996-ban újabb emlékmű készült a csata színhelyén, mely Álmosd – Diószeg között zajlott az Álmos – tó partján. Mire a nap felkelt a győzelem megszületett. A csata emlékét hirdeti a felkelő nap a Bocskai – -féle hajdú címerben.

Az emlékművet Győrffy Lajos szobrászművész a helyszínen készítette.

Minden évben szép megemlékezést tartunk itt az évfordulón. A Diószegiek pedig a Nyúzó – völgyben elevenítik meg a csatát a Hagyományőrzők közreműködésével augusztus közepén.

 

Álmosd megtekinthető emlékei:

 

Kölcsey Emlékház: Kölcsey u. 11. Kölcsey Ferenc itt töltötte gyermekkorát 1790-től és később is tanulmányai végeztével 1815-ig folyamatosan itt gazdálkodott, alkotott, melyet emléktábla is tanúsít a ház falán.

 

Kovácsműhely: még az 1970-es években is működött. Rákóczi u. 2.

 

Joseph K’dar: magángyűjteménye, életmű – kiállítása. Fő u. 7.

 

Joseph K’dar: Post – Mail – Art kiállítása. Kölcsey u. 26.

 

Dobó István által épített kőfal a Református templom előtt. Bocskai u. 1-3.

 

Chernel József által alapított Kisdedóvó és Koldusápoló intézet 1860., mely ma is óvoda ként működik. Szabó Endre óvoda – pedagógus itt szerkesztette az első módszertani lapokat.

 

I. világháborús emlékmű 101 hősi halott emlékére, akik a doberdói fennsíkon vesztették életüket. Bocskai u. 1-30. Templomkert

 

II. világháborús emlékmű a „Bőgő” téren, melynek neve a Tatárjárásra emlékeztet.

 

Miskolczy – park és kúria: Táncsics u. 22

 

Görögkatolikus Templom: 1850-ből ikonokkal és Mária képpel. Táncsics u. 11.

 

Baptista Imaház: Arany János u. 2.

 

Polgármesteri Hivatal: Fő u. 10. Tel.: 52/388-035 Fax

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése” című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0856 azonosító számú projektről

2011/augusztus/5

Pályázó neve: Álmosd Község Önkormányzata

Projekt megnevezése: „Álmosdi Bocskai István Általános Iskola Informatikai fejlesztése”

OP név: TIOP 1.1.1-07/1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

Megítélt összeg: 6 009 220,-Ft Támogatás intenzitás: 100 %, vissza nem térítendő

Projektkezdés dátuma: 2011.01.01. Projektzárás dátuma: 2011.08.31.

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 1134 Budapest Váci út 45. „C” épület,(www.esza.hu)

 

folytatás a részletekben!

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál.

 

Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem

– a többi közismereti tárgyba beépülő IKT támogatású pedagógiai módszertan által

– a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja.

 

A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciainak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése.

A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében az iskolai tantermek 40 %- ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel (Tantermi csomag = interaktív tábla + projektor + számítógép), webalapú szolgáltatások: Alkalmazás szerver csomag = szerver + tűzfal + szünetmentes tápegység + alkalmazási szintű szerverszoftver.

 

Az iskola pedagógusai 10 órás akkreditált továbbképzés keretében sajátíthatták el az interaktív tábla kezelésének legfontosabb tudnivalóit. A fejlesztés a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetencia alapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a különbségek mérsékléséhez és a hátrányok kiegyenlítéséhez. A fejlesztéssel érintett intézmény: „Bocskai István Általános Iskola és Községi Kölcsey Könyvtár”, 4285 Álmosd, Iskola köz 3..

 

A projekt keretében beszerzendő eszközök:

 

Termék megnevezése              Mennyiség (DB)                   Bruttó összesen

1. Tantermi csomag                            5                                        5 200 000 Ft

2. Alkalmazás szerver                         1                                           350 000 Ft

3. Wifi csomag                                     1                                             17 500 Ft

4. Szerver szoftver                               1                                              55 000 Ft

                                                                                                           5 622 500 Ft

 

Álmosd Község Önkormányzata

TIOP-1.1.1/07/1-2008-0856

E-mail: almosd@freemail.com

www.almosd.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu

 

 

 

Mezőgazdasági termelőknek

MEZŐGAZDASÁGI TERMELŐK FIGYELMÉBE!

 

2012. január 23-tól a falugazdász ügyfélfogadása az álmosdi termelők részére az alábbiak szerint alakul:

 

HÉTFŐ-KEDD-SZERDA

800 – 1200 és 1300-1600

Létavértes, Rózsa u. 1-3. sz. Tel: 52/250-435

 

CSÜTÖRTÖK

800 – 1200 és 1300-1600

Bagamér Polgármesteri Hivatal, Kossuth u. 7. sz.

 

 

Szima György falugazdász

06-70/436-28-36

 

Számlaszám változás

ÉRTESÍTÉS

 

 

Álmosd Község Önkormányzatának pénzintézet váltásának következtében az eddigi számlák 2012. február 1-től megszűnnek. Kérjük a lakosságot, hogy a kint lévő készpénz-átutalási megbízásokra (csekkekre) 2012. január 31.-e után már ne teljesítsenek befizetést illetve átutalást.

                                                   Az új számlaszámok a következőek:

 

Álmosd Község Polgármesteri Hivatal

– Pénzforgalmi számla: 60600084-11080989

Álmosd Község Önkormányzata

 

– Költségvetési elszámolási számla: 60600084-11080824

– Mezőőri járulék beszedési számla: 60600084-11080862

– Magánszemélyek kommunális adója: 60600084-11080893

– Helyi iparűzési adó számla: 60600084-11080903

– Bírságbeszedési számla: 60600084 -11080910

– Késedelmi pótlék számla: 60600084-11080927

– Gépjárműadó beszedési számla: 60600084-11080934

– Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adószámla: 60600084-11080941

– Egyéb bevételek beszedési számla: 60600084-11080958

– Eljárási illeték beszedési számla: 60600084-11080965

– Idegen bevétel elszámolási számla: 60600084-11080972

 

 

Falunap Álmosd 2012. augusztus 19.

Minden évben megrendezésre kerülő programok idén is nagy örömet okoztak az oda ellátogatók számára. Ez évben is a Miskolczy – park adott otthont a rendezvénynek.

 

08:00 – Motoros felvonulás

              A felvonulás Álmosd főteréről indult, majd a főbb utcákon robogtak végig. 

 

09:00 – A rendezvény megnyitója

            – Bocskai kupa – kispályás labdarúgó bajnokság

Nagy látogatottságnak örvendett. A helyezéseket elérő csapatok díjazásban részesültek.

 

 – Főzőverseny

Finom és ízletes ételeket kóstolhattak meg a bírák és az ide ellátogató vendégek. A versenyen részt vettek: a Tűzoltók, a Polgárőrök, a Vöröskereszt, valamint az Önkormányzat. A verseny résztvevői díjazásban részesültek.

 

 

– Aszfaltrajz verseny

A kicsik is megmutathatták tehetségüket, aminek nagyon örültek.

 

  – Kerékpáros és motoros ügyességi verseny, zsákba futás, egyéb, egyéb vetélkedők

A motoros ügyességi verseny a Vida Autós Iskola megrendezésével valósult meg, ahol a nyertesek jutalomban részesültek.

 

14:00 – Fogathajtó verseny / a falu legügyesebb fogathajtója /

A nagypályán került megrendezésre, ahol előre felállított akadálypályán kellett időre teljesíteniük a versenyzőknek. Itt is nyereményekhez jutottak a helyezettek.

 

            – Tűzoltó bemutató

            – A falu legerősebb embere verseny

            – Nagypályás labdarúgó mérkőzés

 

Színpadi programok

 

15:00 – Kuckó Művésztanya – Vásári komédiák

15:50 – A Nyírábrányi Néptánc Együttes műsora

16:30 – A budapesti 7 mérföldes Gyerekszínház bemutatója,,Borsi néni” címmel

18:00 – A Debreceni Népi Együttes műsora

18:30 – Patai Anna / Megasztár 5 /

19:00 – Tini Dance Center show

20:00 – Karaoke vetélkedő

21:00 – A Fresh együttes műsora

21:30 – Zene éjfélig – táncos mulatság

 

http://www.almosd.hu/galeria/0416/falunap.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megemlékezés a Bocskai – szabadságharc 408. évfordulója alkalmából

Az ünnepi nyitóbeszédet Álmosd polgármesterétől, Köteles Istvántól hallhattuk, aki a megemlékezők köszöntését követően Dr. Angyal László András korábbi tevékenységéről szólt. Ugyanis községünk díszpolgára kegyeleti hellyé szerette volna nyilvánítani a Bocskai-csata helyét, ám ebben halála megakadályozta. Egyperces vigyázzállással adóztunk Dr. Angyal László András elmékének. Ezt követően, a polgármester úr a mai nehéz gazdasági helyzet leküzdése érdekében az összefogást, a közös erőfeszítést hangsúlyozta.

 

Tasó László képviselő úr „a magyarok szabadság iránti vágyát” emelte ki történelmünkből. Ahogyan Bocskai István harcolt hazánkért, úgy kell nekünk is küzdenünk otthonunkért és országunkért. Mindenkinek kitartó munkával kell áldozni önmagáért és a jövő nemzedékéért.

 

„Mi egyek vagyunk, és itthon vagyunk még akkor is, ha egy adminisztratív határ választ el minket.” – E gondolattal folytatta a beszédet Mados Attila, Diószeg polgármestere.

 

Református lelkészünk, Buzás Árpád a megemlékezők lelkére hatva számos gondolatot fogalmazott meg. Talán az egyik legfontosabb, hogy legyen hitünk, ahogyan a győztes szabadságharc vezérének is volt, hiszen csak így érhetjük el céljainkat, csak így „alkothatunk nagyot.”

 

A Bocskai István Hagyományőrző Egyesület elnöke, Nagy Zoltán beszédét követően, Bocskai István csatazászlaját avatta fel, miközben a hadvezér gondolatait idézte. Az elnök úr oklevelet adott át Álmosd és Diószeg polgármestereinek, a több éve sikeresen lezajló, emlékezetes rendezvények elismeréséül.

 

Az ünnepség Pontáné Vásárhelyi Piroska, Bocskai Balladája című művével folytatódott, amely Szalai Károlyné előadásában hangzott el. Verset mondott iskolánk harmadik osztályos tanulója, Ale Hermina. Az óvodások közül: Horváth Viktória, Lakatos Leila, Nagy Dániel járult hozzá a megemlékezéshez Faltysné Ujvári Anna: Magyar vagyok című versével.

 

A szobornál koszorút helyezett el: Tasó László, országgyűlési képviselő; Köteles István, Álmosd polgármestere; Mados Attila, Diószeg polgármester; Dr. Tóth László, Létavértes alpolgármestere; Berényi András Hosszúpályi polgármestere; közoktatási intézményeink képviseletében Bodnár Irén és Kupás Lajosné; a Bocskai István Bajtársi Egyesületet képviselve Kiss Csaba nyugállományú százados és Szarka János ezredes; a Bocskai István Hagyományőrző Egyesület elnöke Nagy Zoltán.

A megemlékezés fővédnöke Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter volt.

 

A rendezvény, a Bocskai étteremben tartott, állófogadással zárult.

 

Álmosd, 2012. október 13

 

 

További képek: http://www.almosd.hu/galeria/2010/bocskai.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Older posts
Skip to content