Iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése” című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0856 azonosító számú projektről

2011/augusztus/5

Pályázó neve: Álmosd Község Önkormányzata

Projekt megnevezése: „Álmosdi Bocskai István Általános Iskola Informatikai fejlesztése”

OP név: TIOP 1.1.1-07/1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

Megítélt összeg: 6 009 220,-Ft Támogatás intenzitás: 100 %, vissza nem térítendő

Projektkezdés dátuma: 2011.01.01. Projektzárás dátuma: 2011.08.31.

Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 1134 Budapest Váci út 45. „C” épület,(www.esza.hu)

 

folytatás a részletekben!

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál.

 

Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem

– a többi közismereti tárgyba beépülő IKT támogatású pedagógiai módszertan által

– a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja.

 

A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciainak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése.

A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében az iskolai tantermek 40 %- ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel (Tantermi csomag = interaktív tábla + projektor + számítógép), webalapú szolgáltatások: Alkalmazás szerver csomag = szerver + tűzfal + szünetmentes tápegység + alkalmazási szintű szerverszoftver.

 

Az iskola pedagógusai 10 órás akkreditált továbbképzés keretében sajátíthatták el az interaktív tábla kezelésének legfontosabb tudnivalóit. A fejlesztés a közoktatási intézmények számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele a kompetencia alapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a különbségek mérsékléséhez és a hátrányok kiegyenlítéséhez. A fejlesztéssel érintett intézmény: „Bocskai István Általános Iskola és Községi Kölcsey Könyvtár”, 4285 Álmosd, Iskola köz 3..

 

A projekt keretében beszerzendő eszközök:

 

Termék megnevezése              Mennyiség (DB)                   Bruttó összesen

1. Tantermi csomag                            5                                        5 200 000 Ft

2. Alkalmazás szerver                         1                                           350 000 Ft

3. Wifi csomag                                     1                                             17 500 Ft

4. Szerver szoftver                               1                                              55 000 Ft

                                                                                                           5 622 500 Ft

 

Álmosd Község Önkormányzata

TIOP-1.1.1/07/1-2008-0856

E-mail: almosd@freemail.com

www.almosd.hu

www.ujszechenyiterv.gov.hu