Sikeres határ menti együttműködés – Közúti hálózat építése és fejlesztése Újléta és Szalárd között

 

 

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében „Road network construction and development between Újléta and Salard,” című, Álmosd Község Önkormányzata, mint Vezető Partner HURO/1001/290/1.1.3 azonosítószámú projektje a megvalósítás fázisába lépett.

Az út a magyar – román határ menti területek közös gazdasági és társadalmi integrációja előtt, 2007. december 21-én nyílt meg, amikor az Európai Bizottság jóváhagyta a program megvalósítását szabályozó programdokumentumot. A hét éves időszakban határon átnyúló együttműködések fejlesztésére közel 248 millió euró részben közösségi (ERFA), részben nemzeti forrás áll rendelkezésre. A támogatásra jogosult határ menti terület Magyarország délkeleti és keleti, illetve Románia északnyugati és nyugati területeit foglalja magában. Négy-négy egymással szomszédos magyarországi, illetve romániai megyéből áll. Pályázatokat a program két prioritási tengelyének keretén belül megszabott alapvető beavatkozási területeken lehet benyújtani, amelyek együttesen a program átfogó céljának a megvalósulását segítik elő. Az 1. prioritás keretében rendelkezésre álló támogatási összegeket a program az együttműködési terület alapvető feltételeinek javítására kívánja fordítani. Ebbe beletartozik a közlekedési és kommunikációs infrastruktúra és a tömegközlekedéshez kapcsolódó fejlesztések a térségben, amely alapvető fontosságú a határon átnyúló személy- és teherforgalom és a megfelelő információáramlás javítása szempontjából. Mindezeken túl a prioritási tengelybe beletartoznak a tiszta természeti környezet, mint mindenfajta emberi tevékenység alapfeltételének megőrzését és védelmét célzó beavatkozások is. A Programot az Európai Regionális Fejlesztési Alap (a továbbiakban: ERFA) finanszírozza, amelyet a Programban résztvevő két tagállam (Magyarország és Románia) nemzeti társfinanszírozással egészít ki. Ennek köszönhetően igen kedvező – 95, illetve 98 százalékos – támogatási arány mellett valósíthatóak meg a projektek. Ezáltal a magyarországi partnerekre 5%, a romániai partnerekre pedig 2% önerő hárul.

Újléta, Álmosd, Diosig és Salard települések (két utóbbi település Románia részéréről) önkormányzatai közösen nyújtottak be pályázatot a Magyarország – Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, 1. prioritás (Az együttműködési terület közös, fenntartható fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítása), 1.1. alprioritás (Határon átnyúló közlekedés fejlesztése), 1.1.3. tevékenységi területére (Tervek és tanulmányok készítése). A határon átnyúló együttműködés révén a projekt összértéke 333 814,16 euró, melyből Álmosd 88.857 euró, Újléta 135.246 euró, Salard 33.145,8 euró, Diosig 75.565,36 euró összegű közösségi (Európai Regionális Fejlesztési Alap) támogatást kapott. A projekt témája a négy település közti közlekedés fejlesztése a turisztikai és kulturális együttműködés fejlesztése érdekében, növelve a társadalmi, gazdasági kohéziót. A projekt keretében 333.814,16 EUR-ból az Újléta-Álmosd-Diosig-Salard községek összekötésére szolgáló úthálózat építése és fejlesztése infrastrukturális beruházás engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítésére kerül sor 2012. november 30-ig. A tervezést végző cég kiválasztására a vezető partner a Közbeszerzési Törvény 122.§ (7.) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást folytatat le. A tervekben összesen 19,907 km új út építése, és 12,584 km út felújítása szerepel. A projekt során 6 tanulmány, 9 tervdokumentáció készül el.

Várhatóan 2014. januárjában jelenik meg a pályázati kiírás a jelen projekt keretében elkészülő tervdokumentáció alapján a kivitelezési munkálatok elvégzésére.