2011 nyarán fontos állomásához érkezett Álmosd község régóta várt legátfogóbb fejlesztése: „Álmosd község szennyvízelvezetési és tisztítási projektje”. 

 

A beruházás elérte az 50 % -os készültségi fokot. Köteles István polgármester és Erdei Lajos a kivitelezést végző KOMPLEX-D Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a tavasz óta tartó munkálatok eredményeként a nyomóvezeték hálózat kiépítettsége 44 %, míg a szennyvíztisztító telep kiépítettsége már 70%, így a kivitelezés a tervezettnél hamarabb, várhatóan 2011. szeptember 30-ra befejeződik. 

 

A szennyvízberuházás uniós támogatásának feltétele, hogy Álmosd község hitelt érdemlően be tudja mutatni a lakossági támogatottságot és a tulajdonosi „ÖNERŐT”. Ennek érdekében megszervezte az érdekeltségi területen az Álmosdi Víz-és Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatot.

 

Az önkormányzat a beruházás sikeres lebonyolítása érdekében projekt menedzsment szervezetet állított fel. A projekt menedzser és a menedzsment tagjai is szakmai szempontok alapján kerültek kiválasztásra. A menedzsment tagok Köteles István, Szűcs Sándor és Tóthné Horváth Ilona számos tapasztalattal rendelkeznek hasonló projektek megvalósításából eredően. A menedzser jelen pályázat során a pályázati szereplőknek és a menedzsment tagjainak összefogását, feladatainak koordinációját, ellenőrzését végzi, illetve kapcsolatban áll a Közreműködő Szervezettel. A belső menedzsment tagjai a Polgármesteri Hivatal alkalmazottai.

Az önkormányzat külső közreműködőket is bevont a beruházás lebonyolításába. Feladatuk a Szakmai Programok támogatása, az előkészítés feladatai közt szereplő vizsgálatok elvégzése, valamint közbeszerzések bonyolítása, illetve közbeszerzési dokumentáció összeállítása, a könyvvizsgálat végrehajtása.

A projekt menedzsment tagjai között a kommunikáció, az előrehaladás, a felmerülő problémák megvitatása, a további feladatok meghatározása céljából hetente 1 alkalommal munkaértekezlet megtartására kerül sor.

 

Álmosd község számára ez a beruházás kiemelt jelentőségű, az eddigi fejlesztések közül messze a legnagyobb volumenű. A projekt hozzájárul a fenntartható fejlődéshez, a lakosság környezettudatos gondolkodásának további elősegítéséhez, az élhetőbb településkép kialakításához, új távlatokat nyit a gazdaság fejlesztésében is.