Sikeresnek minősült Álmosd Község Önkormányzatának nagy volumenű pályázata. Az „Álmosd község szennyvízelvezetési és tisztítási projektje” című, ÉAOP-5.1.2/B-2f-2009-0004 azonosítószámú pályázat már címében is híven tükrözi a városvezetés felelősségteljes törekvését, melyben napjaink gyorsan zajló eseményei között komoly energiát invesztál abba, ami tipikusan hosszú távon kifizetődő; a környezetvédelembe. 

 

A versenyképes és élhető térség megteremtése érdekében a város vezetői olyan fenntartható természeti, társadalmi és fizikai környezet megteremtésére törekednek, mely megfelelő vonzerőt képvisel a gazdaság szereplőinek, és a lakosságnak egyaránt.

 

A település jelenleg nem rendelkezik közegészségügyi és környezetvédelmi szempontból megfelelő szennyvíz-elvezetési és tisztítási megoldással. Az önkormányzat a probléma megoldására a település csatornázását és szennyvíztisztító építését határozta el, melynek érdekében 2008-ban pályázatot nyújtottak be az Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez.

Az 394 326 360 Ft elnyert Európai Uniós támogatásnak köszönhetően 625 lakos szennyvízkezeléssel való ellátása lesz biztosítva, ez a belterületi lakosság 34,86%-a. A településen a Fő utca, Rákóczi utca, Kossuth utca, Kölcsey utca, Bocskai utca, Iskola köz, Béke utca, Zrinyi utca, Szabadság utca, Gárdonyi utca, Fő tér, Jókai utca, Bartók Béla utca, Szőlőskert utca mentén kerül kiépítésre a nyomvonal.

A 6630 méter hosszúságban kiépítésre kerülő szennyvíz csatornahálózat gravitációs rendszerű, a gerincvezetékek a legkisebb leásás elve szerint a helyi mélypontokra lejtenek, ahonnan 2 db átemelő segítségével, összesen 3339 méter hosszú nyomóvezetéken továbbítják a szennyvizet a tisztítótelep fogadóaknájába. A szennyvíztisztító a teljes településre méretezett gyökérzónás technológiájú tisztító telep, mely egyaránt fogad szippantott és nyomóvezetéken érkező szennyvizet. A környezettudatosság jegyében a tisztító telep olyan magassági elrendezéssel épül, melyben a szennyvíz segédenergia nélkül jut végig a rendszeren, így a telepen gépi berendezés nem létesül. A telepre 2 fogadóakna, 1 db rács-és homokfogó akna, 1 db kétszintű ülepítő medencét követően 2 gyökérzónás szűrőmezőre jut a szennyvíz, majd a puffertárazó tóba (6 500 m2) jut, ahonnan a már tisztított szennyvíz egy 36 500 m2 területű nyárfás szikkasztómezőre jut.

 

 A kivitelezés 2011. május 24-én kezdődött és várhatóan 2011. október 31-én fejeződik be. Ezt követően egy évig próbaüzemben működik a rendszer.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közreműködő Szervezet: Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft,

4025 Debrecen, Széchenyi u. 31.

Kedvezményezett neve: Álmosd Község Önkormányzata

4285 Álmosd, Fő utca 10.

Köteles István polgármester

Benő János jegyző