Hajdú Bihar Megyei Kormányhivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4288 Újléta, Kossuth utca 20.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz. melléklet 19. pénzügyi és számviteli feladatkör II . besorolási osztályban.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzgazdálkodás;bizonylatkezelés;leltározás;selejtezés, állami hozzájárulások,támogatások igénylése,azokkal való elszámolás. Pénzforgalommal,készletgazdálkodással, vagyongazdálkodással, információszolgáltatással, intézményi ellenőrzéssel, egyéb gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.Nyilvántartások vezetése, szabályzatok elkészítésében, módosításában való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés mértékének megállapításáról szóló 21/2017.(X.31.) önkormányzati rendelete, Újléta Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 22/2017.(X.31.) önkormányzati rendelete, valamint az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, Mérlegképes könyvelői szakképesítés,

        1 éves tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi szakügyintézői szakképesítés,

 

        Helyismeret, a meghirdetett munkakörben szerzett , legalább 1 éves tapasztalat, pénzügyi szakügyintézői képesítés

Elvárt kompetenciák:

        Terhelhetőség,megbízhatóság, önállóság.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1. számú melléklete alapján, 3 hónapnál nem régebbi hatósági hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, közigazgatási alapvizsga meglétét igazolódokumentum másolata, a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot ez eljárásban résztvevők megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Medve Erzsébet nyújt, a 06/52 388-035/2 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4285 Álmosd, Fő utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 11078-3/2017 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Újléta Község Önkormányzata polgármesterének egyetértésével az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dönt. A Kttv. 46. §.(1) bekezdése alapján a kinevezés 3 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A döntéshozók fenntartják a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsák. A sikertelenül , illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

        Az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal Újlétai Kirendeltség hirdetőtáblája – 2017. november 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

További információt a www.almosd.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. november 26.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.