Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4288 Újléta, Kossuth utca 20.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz.melléklet 19.pénzügyi és számviteli feladatkör.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzgazdálkodás,bizonylatkezelés;leltározás,selejtezés, állami hozzájárulások, támogatások igénylése, azokkal való elszámolás. Pénzforgalommal, készletgazdálkodással, vagyongazdálkodással, információszolgáltatással, intézményi ellenőrzéssel, egyéb gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása. Nyilvántartások vezetése, szabályzatok elkészítésében, módosításában való közreműködés.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) az Újléta község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés mértékének megállapításáról szóló 21/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete, Újléta Község Önkormányzata képviselő- testületének a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 22/2017.(X.31.) önkormányzati rendelete, valamint az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, pénzügy-számvitel,

        1 év gyakorlati tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

        Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz, a 45/2012(III.20.) korm.rend. 1.számú melléklete alapján. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata. A pályázó nyilatkozata arról , hogy kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz, valamint , hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Medve Erzsébet nyújt, a 06/52 388-035/2 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 

        Elektronikus úton dr. Medve Erzsébet jegyző részére a jegyzo@almosd.hu E-mail címen keresztül

 

        Személyesen: dr. Medve Erzsébet, Hajdú-Bihar megye, 4285 Álmosd, Fő utca 10. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Újléta Község Önkormányzata polgármesterének egyetértésével az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dönt. A Kttv.46.§.(1) bekezdése alapján a kinevezés 3 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A döntéshozók fenntartják a jogot , hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsák.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 29.

 

 

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.almosd.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. december 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.