Álmosd

Száz magyar falu könyvesháza

 

 

Elektronikus megjelenítés:

NKÖEOK Szerkesztőség – 2007

Írta: VAJDA MÁRIA

Szerkesztette: SELMECZI LÁSZLÓ

 

Megjelent a magyar állam millenniumára

 

A sorozat szerkesztőbizottsága:

BALÁZS PÉTER, BALSAY ISTVÁN (a szerkesztőbizottság elnöke),

BUZA PÉTER (sorozatszerkesztő), KOSÁRY DOMOKOS (főszerkesztő),

PÁLFFY GÉZA, VIRÁG RUDOLF, ZUPKÓ GÁBOR

 

© MARJANUCZ LÁSZLÓ

 

A kötet megjelenését támogatta:

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma

Csongrád Megye Önkormányzata

Magyarcsanád Község Önkormányzata

 

ISBN 963 9287 14 8

 

ISSN 1586-0469

 

Kiadja a Száz magyar falu könyvesháza Kht.

Felelős kiadó: Némethi Erika ügyvezető igazgató

A sorozatot Faragó István (Tandem Stúdió) tervezte

A sorozat technikai támogatója a Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

Készült a Grafika-Typopress Nyomdában

Ügyvezető igazgató: Farkas Józsefné

1147 Budapest, Kerékgyártó utca 47-49.

Telefon: 251-5335, 251-7700