Álmosd Község Önkormányzata 

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Álmosd Község Önkormányzata 

Védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4285 Álmosd, Fő utca 10.

 A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Álmosd Község védőnői feladat ellátása, helyi iskolai, óvodai védőnői feladat ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Főiskola,

         1 év alatti gyakorlati tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat, 

Elvárt kompetenciák:

         Jó kommunikációs képesség,,

         Jó kifejező képesség,,

         Empátia, rugalmasság, ,

         Önálló munkavégzés.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         1. A pályázó szakmai önéletrajza,

         2. iskolai végzettséget igazoló okirat másolata,

         3. erkölcsi bizonyítvány,

         4. nyilatkozat arról , hogy hozzájárul a pályázat során a személyes adat megismeréséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóth Sándor nyújt, a 06-52/388-035 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Álmosd Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4285 Álmosd, Fő utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁLM/10-2/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Védőnő.

 

         Elektronikus úton Tóth Sándor részére a polgarmester@almosd.hu E-mail címen keresztül

 

         Személyesen: Tóth Sándor, Hajdú-Bihar megye, 4285 Álmosd, Fő utca 10. .

 A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         almosd.hu – 2019. január 10.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.