a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 

Család- és gyermekjóléti szolgálat

 

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019. augusztus 31. ?ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4285 Álmosd, Rákóczi utca 2/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott család- és gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó családsegítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

           Főiskola, A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. Rész I. Alapellátások 1. pontjában                            meghatározott képesítés.,

  • §         családsegítő vagy gyermekjóléti szolgáltatásban szerzett tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • §         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  • §         Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

 

§         Kiváló szintű empátia, önállóság, problémamegoldó képesség, precizitás, döntési képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

§         részletes, fényképes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Terdik János nyújt, a 52/204-324 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nyíradonyi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ címére történő megküldésével (4254 Nyíradony, Dózsa György u. 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 248/2016. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

§         Személyesen: Terdik János, Hajdú-Bihar megye, 4254 Nyíradony, Dózsa György u. 5. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az igazgató és a szakmai vezető az érvényes pályázatot benyújtókat meghallgatja. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Nyíradony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala – hirdető tábla (4254 Nyíradony, Árpád tér 1.) – 2016. február 17.

§         Álmod Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal – hirdető tábla – 2016. február 17.

§         Álmosd Község honlapja – www.almosd.hu – 2016. február 17.

 

Ünnepi zárva tartás