Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal

                 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet
Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal

gazdálkodási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4285 Álmosd, Fő utca 10.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1.sz melléklet pénzügyi 19. pénzügyi és számviteli feladatkör I. besorolási osztályban.

 A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzgazdálkodás, bizonylatkezelés, leltározás, selejtezés, állami hozzájárulások, támogatások, igénylése, azokkal való elszámolás. Információszolgáltatással, intézményi ellenőrzéssel, egyéb gazdálkodással kapcsolatos egyes feladatok ellátása.Szabályzatok elkészítésében, módosításában való közreműködés. Bérkönyvelés,költségvetés, beszámoló elkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. CXCIX. törvény , valamint a(z) Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselői illetményalap és illetménykiegészítés mértékének megállapításáról szóló 30/2018.( XI. 09.) önkormányzati rendelete. Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 23/2017.(X.31.) önkormányzati rendelete, valamint az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Főiskola,

         Legalább 3-5 év gyakorlati tapasztalat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         – mérlegképes könyvelői szakképesítés,

         – közgazdász végzettség,

         – helyi ismeret, terhelhetőség, megbízhatóság, önállóság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         – Fényképes szakmai önéletrajz ,

         – 3 hónapnál nem régebbi hatósági .erkölcsi bizonyítvány

         – Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,

         – A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kinevezés esetén vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettségének eleget tesz,

         – A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik.

 A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. március 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Medve Erzsébet nyújt, a 06/52 388-035/2 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (4285 Álmosd, Fő utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁLM/192-1 /2019 , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási ügyintéző.

 

         Elektronikus úton Dr. Medve Erzsébet részére a jegyzo@almosd.hu E-mail címen keresztül

 

         Személyesen: Dr. Medve Erzsébet, Hajdú-Bihar megye, 4285 Álmosd, Fő utca 10. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Álmosd Község Önkormányzata polgármesterének egyetértésével az Álmosdi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője dönt. A Kttv.46.§.(1) bekezdése alapján a kinevezés 3 hónapos próbaidő kikötésével jön létre. A döntéshozók fenntartják a jogot . hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsák. A sikertelenül , illetve érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. március 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         Az Álmosd Község Önkormányzata honlapja – 2019. január 25.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

További információt www.almosd.hu honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 26.

 

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.