Önkormányzati választás 2019.

Helyi Választási Bizottság határozatai 2019.

 
27/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt
 
26/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt
 
25/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt
 
24/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt
 
23/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt
 
22/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt
 
21/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt
 
20/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt
 
19/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt
 
18/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt
 
17/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt
 
16/2019.(IX.09.) HVB határozat Letölthető itt
 
15/2019.(IX.05.) HVB határozat Letölthető itt
 
14/2019.(IX.05.) HVB határozat Letölthető itt
 
13/2019.(IX.05.) HVB határozat Letölthető itt
 
12/2019.(IX.05.) HVB határozat Letölthető itt
 
11/2019.(IX.05.) HVB határozat Letölthető itt
 
10/2019.(IX.05.) HVB határozat Letölthető itt

9/2019.(IX.02.) HVB határozat Letölthető itt

8/2019.(VIII.02.) HVB határozat  Letölthető itt
 
7/2019.(VIII.29.) HVB határozat  Letölthető itt
 
6/2019.(VIII.29.) HVB határozat  Letölthető itt
 
5/2019.(VIII.29.) HVB határozat  Letölthető itt
 
4/2019.(VIII.02.) HVB határozat  Letölthető itt
 
3/2019.(VIII.02.) HVB határozat  Letölthető itt
 
2/2019.(VIII.02.) HVB határozat  Letölthető itt
 
1/2019.(VIII.02.) HVB határozat Letölthető itt

 

Helyi Választási Iroda határozatai 2019

 

3/2019.(VIII.08.) HVI határozat

Letölthető dokumentum

1/2019.(II.08.) HVI határozat

Letölthető dokumentum

 

Helyi Választási Bizottság dokumentumai

7/2018. (III. 2.) HVB határozat - megüresedett helyi önkormányzati képviselői mandátum kiadása tárgyában

Letölthető dokumentum

6/2018. (II.20.) HVB határozat - Álmosdi Helyi Választási Bizottság a Ve. 206. §-ban kapott felhatalmazás alapján - a meghatalmazás a megválasztott képviselők megbízólevelei átadásának hatáskörét - a bizottság elnökére átruházza

Letölthető dokumentum

5/2018. (II.20.) HVB határozat - Álmosdi Helyi Választási Bizottság a Ve. 213. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kifogások - illetékesség és hatáskör hiánya miatti áttételének hatáskörét - a bizottság elnökére átruházza

Letölthető dokumentum

4/2018. (II.20.) HVB határozat - Álmosdi Helyi Választási Bizottság elnök-helyettesének megválasztása

Letölthető dokumentum

3/2018. (II.20.) HVB határozat - Álmosdi Helyi Választási Bizottság elnökének megválasztása

Letölthető dokumentum

2/2018. (I.28.) HVB határozat - Jegyzőkönyv a polgármester-választás eredményéről

Letölthető dokumentum

1/2018. (I.10.) HVB határozat - 2018. január 28-i Álmosdi helyi időközi polgármester választás szavazólap tartalmának jóváhagyása

Letölthető dokumentum

12/2017. (XII.25.) HVB határozat - Polgármesterjelöltek sorrendiségének megállapítása.

Letölthető dokumentum

11/2017. (XII.25.) HVB határozat - Köteles István polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele.

Letölthető dokumentum

10/2017. (XII.22.) HVB határozat - Oláhné Balogh Timea Rozália polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele.

Letölthető dokumentum

9/2017. (XII.22.) HVB határozat - Demeter Csaba független polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele.

Letölthető dokumentum

8/2017. (XII.22.) HVB határozat - Ari Sándor független polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele.

Letölthető dokumentum

7/2017. (XII.22.) HVB határozat - Tóthfalusi Barnabás független polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele.

Letölthető dokumentum

6/2017. (XII.22.) HVB határozat – Asztalos Tibor László független polgármesterjelölt nyilvántartásba vételének elutasítása.

Letölthető dokumentum

5/2017. (XII.22.) HVB határozat – Kozma Attila Mátyás a Magyar Munkáspárt polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele.

Letölthető dokumentum

4/2017. (XII.22.) HVB határozat – Tóth Sándor független polgármesterjelölt nyilvántartásba vétele.

Letölthető dokumentum

3/2017. (XII.04.) HVB határozat - Álmosd Község Választási Bizottsága a Magyar Munkáspártot, mint jelölő szervezetet Álmosd településen a 2018. január 28. napjára kitűzött helyi időközi polgármester választásán nyilvántartásba veszi

Letölthető dokumentum

2/2017. (XI.08.) HVB határozat - A HVB - megbízatás megszűnése miatt - 2017. január 28. napjára (vasárnap) Álmosd községében időközi polgármester választást tűz ki.

Letölthető dokumentum

 


Határidő - Naptár

a 2018. január 28-án tartandó álmosdi polgármester időközi választásra

F eladat/Határidő

Határnap

Jogszabályi háttér

A választás kitűzése (a szavazás napja a kitűzés napját követő 80. és a 100. nap között)

2017.11.08.

Választás időpontja: 2018.01.28.

Ve. 8.§ (1) bek. a) pontja; Ve. 302.§ (1) bek.

Értesítő készítés (a szavazás napja előtti 58. nap)

2017.12.01.

Ve. 115.§ (1) bek.

A jelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása (szavazás napját megelőző 58. napot követő munkanap)

2017.12.04.

Ve. 307/E.§ (1) bek.

Az értesítők kiküldése (szavazás napja előtti 48. napig)

2017.12.11.

Ve. 115.§ (2) bek.

Jelölő szervezet nyilvántartásba vétele (a választás kitűzését követően a HVI-hez történő bejelentés alapján a HVB veszi nyilvántartásba, a bejelentést követő 4 napon belül)

2017.11.07.-2017.12.25.

Ve. 119.§ (1) bek. Ve. 307/D.§

Ve. 132.§

Jelölt állítás, a HVI legkorábban az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet átadja (választást megelőző 48. napon)

2017.12.11.

Ve. 121.§ (2) bek.

Választási kampányidőszak (a szavazás napját megelőző 50. naptól a szavazás befejezéséig)

2017.12.10.-2018.01.28. 19 óráig

Ve. 139.§

Az egyéni jelölt bejelentése legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon

2017.12.25. 16:00 óráig

Ve. 307/G.§ (1) bek.

A bejelentett jelöltek szavazólapi sorrendjének megállapítása sorsolással

2017.12.25. 16:00 óra után

Ve. 160.§ (2) bek.

Ajánlóív igénylése (választópolgár, illetve jelölő szervezet igényelheti a HVI-től a választás kitűzését követően)

2017.11.07.-2017.12.25.

Ve. 120.§ (2) bek.

Ajánlóív kiadása (igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző 48. napon)

legkorábban 2017.12.11.

Ve. 121.§ (1) és (2) bek.

Az ajánlóívek leadásának határideje

2017.12.25. 16:00 óráig

Ve. 124.§ (2) bek.

Szavazólap adattartalmának jóváhagyása

2017.12.25 után

Ve. 162.§ (1) bek; Ve. 132.§

Választási bizottságok megbízott tagjainak bejelentése (szavazás napját megelőző 16. nap 16 óráig)

2018.01.12. 16:00 óráig

Ve. 30.§ (2) bek.

Mozgóuma iránti kérelmek benyújtása (HVI-hez a szavazást megelőző 2. nap 16 óráig, SZSZB-

2018.01.26. 16:00 óráig 2018.01.28. 15:00 óráig

Ve. 103.§ (2) bek. a) és b) pontja

 


 


hez a választás napján)

 

 

Szavazóköri névjegyzék és mozgóumát kérő választópolgárok jegyzékének lezárása (a szavazást megelőző 2. napon 16 óra után)

2018.01.26. 16:00 óra után

Ve. 106.§ (1) bek.

Szavazóköri névjegyzék és mozgóumát kérő választópolgárok jegyzékének kinyomtatása

legkésőbb 2018.01.27.

Ve. 106.§ (2). bek.

HVI-nél a szavazóköri és az eredményi egyzőköny vek megtekintése (szavazást követő 3 napon belül)

2018.01.31.

Ve. 204.§

Választási plakátok eltávolítása (szavazást követő 30. napig)

2018.02.27.

Ve. 144.§ (7) bek.

A kinyomtatott szavazóköri névjegyzék és a mozgóumát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékének megsemmisítése (a szavazást követő 90. nap utáni első munkanap)

2018.05.02.

Ve. 109.§ (1) bek.,

Ve. 75.§ (1) bek. f) pontja

A szavazólapok, választási iratok - a jegyzőkönyvek kivételével - megőrzése, majd megsemmisítése (a szavazást követő 90. nap utáni első munkanap)

2018.05.02.

Ve. 205.§ (2) bek.,

Ve. 75.§ (1) bek. f) pontja

Az ajánlóíveket a HVI a szavazást követő 90. nap utáni munkanapon megsemmisíti

2018.05.02.

Ve. 128.§.,

Ve. 75.§ (1) bek. f) pontja

 

 

 Jelölő szervezet bejelentése

Ajánlóív igénylése

MEGBÍZÁS - delegált tag bejelentése

Mozgóurna iránti kérelem

 

Helyi Választási Iroda dokumentumai

Álmosd HVI Vezetőjének Közleménye - Polgármesterjelölt állításhoz legalább 43 fő választópolgár ajánlása szükséges.

Letölthető dokumentum

 

Helyi Választási Bizottság tagjai

Kiss Rita - HVB elnök

Szegedi Erzsébet - HVB tag

Timoska Andrea - HVB tag